Η ΠΡΟΤΑΣΗ – Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Το Ηρώο έχει ανάγκη «χώρου» για την ανάδειξη του και την καλή διοργάνωση των εκδηλώσεων γύρω από αυτό. Το σχολικό συγκρότημα επίσης χρειάζεται «χώρο» για την εκτόνωση του προς την οδό Κύπρου και την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών προς το απέναντι πάρκο και τον χώρο του Ηρώου. Οι περιπατητές, οι ποδηλάτες και γενικά όσοι κινούνται γύρω από το πάρκο του Ιερού ναού της Αγίας Σκέπης αλλά και γύρω από το «Μεγάλο πάρκο του Παπάγου» χρειάζονται «χώρο». Εξαίρεση στην ανάγκη «χώρου» έχει η χρήση του αυτοκινήτου τόσο σαν διέλευση από την οδό Κύπρου, όσο και σαν ανάγκη στάθμευσης. Το κυκλοφοριακό φόρτο στο σημείο αυτό είναι μικρό καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, μια που η διαδρομή αυτή εξυπηρετεί κυρίως κατοίκους της περιοχής και όχι διαμπερή μέσα από το προάστιο κυκλοφορία. Επίσης η στάθμευση των αυτοκινήτων των χρηστών - επισκεπτών της περιοχής μπορεί να εξυπηρετηθεί στους ήδη διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης, στις οδούς Ιωνίας, Στρατάρχου Παπάγου και Πεντέλης.  Με σκοπό να δημιουργηθεί «χώρος», τόσο για τις εκδηλώσεις του Ηρώου όσο και για την ασφαλή εκτόνωση του σχολείου, τον περίπατο των επισκεπτών των πάρκων και την  βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, προτείνεται η διαμόρφωση της οδού Κύπρου από την Πεντέλης μέχρι την οδό Ιωνίας σε «ειδικό πεζόδρομο», ένα αστικό χώρο που συνδιάζει δύο πεζοδρόμους, ποδηλατόδρομο, ένα δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, μία πλατεία στον χώρο του «Ηρώου», καθιστικά και παρτέρια πρασίνου.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το μεγαλύτερο τμήμα του «ειδικού πεζοδρόμου» θα ανήκει στους πεζούς και ο νέος πεζόδρομος θα αποτελεί συνέχεια των γύρω πεζοδρομίων για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση των πεζών σε αυτόν. Οι πεζοί, έχουν να διαλέξουν ένα πεζόδρομο παράλληλα με την περίφραξη των σχολείων και ένα παράλληλα με το πάρκο του Ιερού ναού της Αγίας Σκέπης. Οι δύο αυτοί πεζόδρομοι ενοποιούνται στον χώρο του «Ηρώου» και διαμορφώνουν μία πλατεία. Τα αυτοκίνητα που κινούνται στην οδό Κύπρου με μικρής κλίσης ράμπες θα ανεβαίνουν στο επίπεδο του πεζοδρόμου και θα κινούνται στις ειδικής διαμόρφωσης διαδρομές για αυτοκίνητα, που η αρχιτεκτονική μελέτη ορίζει. Οι διαδρομές των αυτοκινήτων διατηρούν το μέσον του πεζοδρόμου και Θα έχουν δάπεδο από κυβόλιθους, επίπεδης επιφάνειας, ενώ ο υπόλοιπος πεζόδρομος θα έχει δάπεδο από βοτσαλόπλακες. Η διαδρομή των αυτοκινήτων θα είναι δέκα εκατοστά χαμηλότερα από την υπόλοιπη διαμόρφωση. Εκτός από το διαφορετικό δάπεδο ο χώρος των αυτοκινήτων θα περιορίζεται και από στοιχεία εξοπλισμού του χώρου, όπως φωτιστικά, καθιστικά, παρτέρια με δέντρα και παρτέρια με φυτά. Χωνευτά φωτιστικά σώματα που θα είναι τοποθετημένα στο δάπεδο σε ζωνάρια εμφανούς μπετόν ανάμεσα από τους κυβόλιθους θα ορίζουν τις διαδρομές ανόδου και καθόδου των αυτοκινήτων. Σε όλο το μήκος του πεζοδρόμου τα αυτοκίνητα θα κινούνται χωρίς δικαίωμα στάθμευσης και λόγω του ανάγλυφου του δαπέδου, τα αυτοκίνητα θα κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και έτσι με ασφάλεια, τόσο για τα αυτοκίνητα και τους επιβάτες τους όσο και για τους πεζούς που θα κάνουν χρήση του υπολοίπου τμήματος του πεζοδρόμου. Το ενιαίο χρωματικά δάπεδο του πεζοδρόμου και της διαδρομής των αυτοκινήτων στην θέση του «Ηρώου», δίνει στο χώρο του «Ηρώου» την πλατεία που χρειάζεται για τις εκδηλώσεις που θα γίνονται γύρω από αυτό. Όμοια η εκτόνωση του σχολείου θα γίνεται σε ένα μεγαλύτερο πεζοδρόμιο, το οποίο αν υπάρχει ανάγκη επεκτείνεται στο όριο του απέναντι πάρκου. Παράλληλα με την μάντρα του σχολείου θα διαμορφωθεί μία διαδρομή ποδηλατοδρόμου, τμήμα του ευρύτερου δικτύου ποδηλατοδρόμων του προαστίου του Παπάγου. Η επιλογή της θέσης έχει γίνει με σκοπό, να εξυπηρετούνται με ασφάλεια οι μαθητές των σχολείων που επιλέγουν να έρχονται στο σχολείο με ποδήλατο.           Φάσες μαρμάρου καβάλας, γκρίζου φόντου χωρίς έντονα «νερά», οι οποίες δημιουργούν άξονες που διασχίζουν το σύνολο της διαμόρφωσης και σαν «τελάρα» βοηθούν στην κατασκευή και τον εγκιβωτισμό των δαπέδων. Οι φάσες αυτές, όπου ορίζουν διαβάσεις πεζών στον χώρο των αυτοκινήτων, γίνονται ζωνάρια εμφανούς μπετόν. Φώτα ενσωματωμένα στις φάσες μαρμάρου και μπετόν, τονίζουν ακόμη πιο έντονα τα περάσματα των πεζών και τον χώρο του Ηρώου κατά τις νυκτερινές ώρες. Μεταξύ του χώρου κίνησης αυτοκινήτων και του χώρου πεζών στην πλευρά του πάρκου της Αγίας Σκέπης, για τα υπάρχοντα δένδρα και αυτά που θα φυτευτούν, θα κατασκευαστούν παρτέρια. Τα δέντρα θα βρίσκονται νότια των καθιστικών και θα προσφέρουν σκιά σε όσους ξεκουράζονται σε αυτά. Παρτέρια επίσης κατασκευάζονται κατά μήκος της μάντρας του πάρκου της Αγίας Σκέπης και στο όριο πεζοδρομίου και χώρου αυτοκινήτων στην πλευρά του λυκείου. Τα νέα αυτά παρτέρια έχουν επιφάνεια περίπου 450 τ.μ. και σε αυτά θα φυτευτούν 20 νέα δένδρα, θάμνοι, καλλωπιστικά φυτά και γκαζόν γύρω από αυτά. Παγκάκια με βάση από χτυπητό γαρμπιλόδεμα στην απόχρωση του δαπέδου, ξύλινο κάθισμα  και μεταλλική πλάτη από διάτρητη λαμαρίνα θα υπάρχουν σε διάφορα σημεία της διαμόρφωσης. Τα φωτιστικά σώματα θα υπάρχουν σε δύο σειρές, η μία δίπλα στην μάντρα του πάρκου της Αγίας Σκέπης και η άλλη στο όριο μεταξύ του πεζοδρομίου στην πλευρά του λυκείου και του χώρου των αυτοκινήτων. Η επιλογή των θέσεων αυτών έγινε με βάση την ανάγκη του χώρου για φωτισμό, την θέση των δένδρων και την σκιά που αυτά θα κάνουν στον φωτισμό. Λόγω της μορφής του φυσικού εδάφους πρέπει με επιμέλεια να διευθετηθούν τα όμβρια ύδατα τόσο από το πάρκο του Ιερού ναού της Αγίας Σκέπης, όσο και από τις οδούς Κύπρου και Ιωνίας. Για το λόγο αυτό κατασκευάζονται δύο κανάλια που καλύπτονται με σχάρα σε όλο το μήκος του πεζοδρόμου δεξιά και αριστερά του χώρου των αυτοκινήτων, τα οποία συλλέγουν τα όμβρια τόσο του ίδιου του πεζοδρόμου όσο και αυτών της Ιωνίας και Κύπρου και τα οδηγηθούν είτε σε φυσικούς υποδοχείς (το ρέμα), είτε στο δίκτυο όμβριων της πόλης. Τελευταίο στην παρούσα περιγραφή μένει το Ηρώο και η διαμόρφωση που αυτό έχει σήμερα. Έργο του γλύπτη Βασιλείου και του αρχιτέκτονα Κουμανούδη, το Ηρώο διατηρείται όπως έχει. Συντηρούνται και αντικαθίστανται όπου δεν είναι δυνατή η συντήρηση τα μάρμαρα του μνημείου, συντηρούνται οι χάλκινες ανάγλυφες παραστάσεις, φυτεύονται και αρδεύονται τα παρτέρια. 
"Μετά την προκλητική και πολιτικά απρεπή δήλωση του κ. Κεχρή και παρά τις επανειλημμένες συστάσεις μου να σταματήσει να διαρρέει προς πάσα κατεύθυνση ότι ο μοναδικός του στόχος είναι να ηγηθεί της παράταξης των «Ενεργών Δημοτών» υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο την παράταξη και εμένα προσωπικά, δηλώνω ό,τι  ο κ. Κεχρής έθεσε εαυτόν εκτός της ιστορικής παράταξης μας και δεν του επιτρέπω στο εξής , ως αρχηγός της, να σφετερίζεται τις αρχές και τις αξίες της. Εάν όμως βιάζεται τόσο πολύ και θέλει να το «παίξει» αρχηγός, «ιδού πεδίον δόξης λαμπρό». Ας δοκιμάσει να φτιάξει τη δική του παράταξη και εγώ προσωπικά του εύχομαι καλή επιτυχία. Του υπενθυμίζω όμως ότι στα χρόνια της διοίκησης του Δήμου από εμένα, υπήρξε ένας από τους περισσότερο ευνοηθέντες και τώρα εισπράττω και από αυτόν για ακόμη μια φορά το τίμημα της αχαριστίας"
Αλλάζει μορφή και τρόπο έκδοσης από φέτος το φοιτητικό πάσο, που προσφέρει εκπτώσεις σε εισιτήρια μέσων μεταφοράς και άλλες υπηρεσίες για φοιτητές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την χορήγηση πάσο στον διαδικτυακό τόπο  http://paso.minedu.gov.gr . Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχία πιστοποίησης (username και password) με την υπηρεσία ηλεκτρονικών συγγραμμάτων «Εύδοξος». Ειδικότερα για τους φοιτητές του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, δεν θα γίνεται χρήση κωδικών, αλλά ο κάθε φοιτητής θα συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία που του ζητούνται. Κάθε δήλωση φοιτητή στο πρόγραμμα, θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Κατόπιν, αφού εγκριθεί η αίτηση, ο φοιτητής θα μπορεί να παραλαμβάνει το δελτίο του από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης που θα έχει επιλέξει ο ίδιος (από προκαθορισμένα εμπορικά καταστήματα) κατά την υποβολή της αίτησής του. Το κόστος για την παραλαβή του δελτίου θα είναι 2,46 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και θα επιβαρύνει τον φοιτητή, ο οποίος όμως δεν θα χρειαστεί να χρεωθεί για την έκδοση φωτογραφιών. Τα νέα δελτία εισιτηρίων θα έχουν τη μορφή πιστωτικής κάρτας, ενσωματωμένη τη φωτογραφία του δικαιούχου, ειδικό ολόγραμμα ασφαλείας, και τα στοιχεία και με λατινικούς χαρακτήρες για χρήση της κάρτας στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου του ΟΑΣΑ μπορείτε να λάβατε από την ιστοσελίδαhttp://paso.minedu.gov.gr Δικαιούχοι του Δελτίου του ΟΑΣΑ Οι δικαιούχοι του νέου δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι: Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών (μη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ), εφόσον δεν έχουν υπερβεί τα (ν+2) έτη φοίτησης (όπου ν, η διάρκεια που προβλέπεται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών). Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών (μη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ), για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών (μη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου) που δεν έχουν συμπληρώσει την ημέρα υποβολής της αίτησης έκδοσης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου το 29oέτος της ηλικίας τους, για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών (μη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου), που δεν έχουν συμπληρώσει την ημέρα υποβολής της αίτησης έκδοσης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου το 31o έτος της ηλικίας τους, για τέσσερα έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους. Οι φοιτητές – πολίτες άλλων χωρών που σπουδάζουν στην Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους. Πηγή: eudoxus.gr, ΟΑΣΑ
Πολλές  αντιδράσεις  έχει  προκαλέσει  ο  νέος Νόμος  Πλαίσιο που αφορά  τα  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  με αποτέλεσμα  την  μεγάλη  αντίδραση  των φοιτητών. Οι  φοιτητές  οργανωμένοι  σε  φοιτητικές  παρατάξεις , έχουν  ήδη  προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις  προκειμένου  να  δηλώσουν  έμπρακτα  την  αντίθεσή  τους. Πολλές  σχολές  της  χώρας (τμήματα  του  Ε.Κ.Π.Α, Α.Π.Θ  κ.α) ύστερα  από  αποφάσεις  των  γενικών συνελεύσεων  των  φοιτητών   τελούν  υπό  κατάληψη, με αποτέλεσμα  να τίθεται  σε  κίνδυνο η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου. Οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Νόμος είναι επώδυνες και η χρονική στιγμή που εφαρμόζονται είναι κρίσιμη, διότι επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική κρίση που μαστίζει τις ελληνικές οικογένειες. Επίσης ανοίγεται  ο δρόμος  για  την  καταβολή  διδάκτρων, με πρόσχημα την αξιολόγηση των ΑΕΙ-ΤΕΙ.΄Οποιο Ίδρυμα δεν θα πληροί τους όρους αξιολόγησης δεν θα χρηματοδοτείται. Η έρευνα θα παραχωρείται σε ιδιώτες και αυτό συνεπάγεται εμπορικές συμφωνίες και μονοπώλια. Η θέση  των  φοιτητών  είναι  ότι ο  χώρος της Παιδείας δεν είναι χώρος για μπίζνες, ούτε για διαπλεκόμενα συμφέροντα. Κόβεται η δωρεάν σίτιση, διώχνουν τους φοιτητές από τις Εστίες, καταργούν τη δωρεά βιβλίων. Θεσπίζονται μονοετή και διετή προγράμματα σπουδών, αποσυνδέονται  τα  πτυχία από  τα επαγγέλματα  και  οι  νέοι  με  ένα ή δύο έτη σπουδών θα βγαίνουν στην αγορά εργασίας με το μισθό πείνας των 500 ευρώ. Επιπλέον  αντιδρούν  για  τον  τρόπο  που  καταργείται το  άσυλο. Για  όλα αυτά  αντιδρούν  οι  νέοι  διότι  δεν μπορούν  οι  οικογένειές  τους  να σηκώσουν άλλα  βάρη  στην  πλάτη  τους,  διότι  ήδη ακριβοπληρώνουν  τις σπουδές  των  παιδιών τους. Η Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να παραμείνει Δημόσια  και να παρέχεται Δωρεάν ενώ  παράλληλα  το πτυχίο  πρέπει  να έχει πρόσβαση στο επάγγελμα. Γράφει  η  Εύη  Φώτου
Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 Κηποθέατρο Παπάγου (Κορυτσάς 6η στάση) Ώρα έναρξης: 20.30                                                                                                         Γενική Είσοδος: 15 €   Το Φεστιβάλ Παπάγου-Χολαργού  παρουσιάζει το Νίκο Πορτοκάλογλου από την παραγωγή  Ερωδιός.  Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μας προσκαλεί σε μια αποχαιρετιστήρια βραδιά, σε ένα ζωντανό ρεμίξ! Πρόκειται για την ιδιαίτερη μουσική παράσταση που ταξίδεψε ολόκληρο τον χειμώνα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ρεμιξάροντας αντίστροφα, κάνοντας το κοινό να συγκινηθεί, να σιγοτραγουδήσει , να ξαναγνωρίσει και να ξανά-αγαπήσει τις επιτυχημένες-γνώριμες μελωδίες του τραγουδοποιού, λιτές και γυμνές από ηλεκτρισμό. Στην παράσταση είμαστε καλεσμένοι να συμμετάσχουμε σε ένα παιχνίδι όπου τα τραγούδια ξεγυμνώνονται και μεταμορφώνονται για να ανακαλύψουμε ξανά τη ψυχή τους και την καταγωγή τους. Τραγούδια που στις πρώτες εκτελέσεις αφήνουν, λόγω ηλεκτρικής ενορχήστρωσης, μόνο μια υπόνοια ανατολίτικης ρίζας, εδώ με το ούτι και το βιολί, θα δείξουν καθαρά από πού προέρχονται. Επίσης τραγούδια πιο λυρικά, εδώ με τα έγχορδα και τις κιθάρες αναδεικνύονται ξανά με διαφορετικό χρώμα. Με τα όργανα μιας μικρής, δεμένης ομάδας, ξαναδίνει στα τραγούδια του τη λιτή, πρωταρχική τους μορφή.             Παίζουν οι μουσικοί: Μιχάλης Βρέττας (βιολί), Μιχάλης Καλκάνης (κοντραμπάσο), Νίκος Πασσαλίδης (μπουζούκι, τζουράς, ούτι). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Δημoτική Κοινότητα Παπάγου-Γραφείο Φεστιβάλ: Αναστάσεως 90,Τηλ. 213-2027186,187 - εργάσιμες ημέρες, 8.00-14.00. Κατάστημα ΔΑΝΑΟΣ: Μεσογείων 230 - Χολαργός, Τηλ. 210-65 28 301&3 - εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ταμείο Θεάτροu:Οδός Κορυτσάς, 6η στάση λεωφορείου Παπάγου, Τηλ. 210 65 20 412, την ημέρα της               παραστάσεως από τις 18:30. Ιανός Σταδίου 24 Αθήνα Public 
Νιώθω οργή και λύπη για όσα αναφέρει ο κ. Νικολάου στην συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του “Ανεξάρτητου Παρατηρητή” στις 12/9/2011.                 Για την αποκατάσταση της αλήθειας η ανακοίνωση των «Ενεργών δημοτών» με θέμα το συνέδριο συντάχτηκε από τον ίδιο και τον κ. Τίγκα και συζητήθηκε την Τετάρτη στις 31/8/2011 παρουσία του ιδίου και των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων των «Ενεργών Δημοτών» (η κ. Αθανασάκου – Μουντάκη απουσίαζε εκτός Αθηνών).                  Αξίζει να σημειωθεί ότι στην διάρκεια του προσυμβουλίου της παράταξής μας στις 30/8/2011 πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη συζήτηση, μακριά από τα “φώτα της δημοσιότητας”, στην οποία μεταξύ άλλων τέθηκε και το θέμα της δυνατότητάς του να συνεχίσει να ηγείται της παράταξης.                 Γιατί άραγε ο κ. Νικολάου αφού πρώτα εξασφάλισε τις ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης του για την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Αττικής στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη στις 31/8/2011, υπαναχώρησε εκ των υστέρων σε ότι αφορά την ανακοίνωση των «Ενεργών Δημοτών» για το Συνέδριο και αντέδρασε υβρίζοντας και απειλώντας με διαγραφές στο περιεχόμενο της συζήτησης που έγινε στο προσυμβούλιο;                 Είναι ντροπή να αποκαλεί «σκουλήκια» και «αρχηγίσκους» στελέχη της παράταξής του, τα οποία τον στήριξαν και βρέθηκαν κοντά του σε δύσκολες στιγμές.                 Θα ήταν φρόνιμο, ο κ. Νικολάου να θυμηθεί μια έκφραση που επανέλαβε αρκετές φορές στην προεκλογική περίοδο: «δείξε μου τους συνεργάτες σου για να δω ποιος είσαι» και να μην προχωρά σε τέτοιους χαρακτηρισμούς για τα στελέχη του.                                Ο αρχηγός επιβάλλεται με τον πολιτικό του λόγο, την συνέπεια των λόγων και των πράξεων του, τον σεβασμό και το κύρος που εκπέμπει η  προσωπικότητά του. Επιστέγασμα όλων αυτών είναι η ψήφος του λαού. Στις τελευταίες εκλογές χάσαμε με 20 μονάδες διαφορά. Αυτό ήταν ένα ηχηρό μήνυμα που δυστυχώς ο κ. Νικολάου δεν έχει λάβει ακόμη υπόψη του.                 Αντί λοιπόν να προβαίνει σε άστοχες δηλώσεις, καλό θα ήταν να κάνει αυτοκριτική και να συνειδητοποιήσει το τεράστιο μερίδιο της ευθύνης του για την βαριά εκλογική ήττα που σχετίζεται κυρίως με την απρεπή συμπεριφορά του στους συνεργάτες του και στους Δημότες. Αυτή ήταν η βασική αιτία που απαξιώθηκε το έργο των «Ενεργών Δημοτών» και η προσφορά  των αξιόλογων στελεχών της παράταξης.                 Τελειώνοντας, μετά από αυτές τις εξελίξεις παραιτούμαι από μέλος της πενταμελούς επιτροπής για την προετοιμασία του Συνεδρίου.                 Παραμένω στις επάλξεις.                 Στηρίζω το σημαντικό έργο, αλλά αναγνωρίζω τα σοβαρά λάθη και παραλείψεις της οχταετίας.                 Μάχομαι και αντιπαλεύω την αντικοινωνική πολιτική της νέας Διοίκησης.                 Με Τιμή                 Γιάννης Κεχρής                 Γενικός Χειρούργος – Εντατικολόγος                 Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου - Χολαργού
Κηποθέατρο Παπάγου (Κορυτσάς 6η στάση) Ώρα έναρξης: 21.00                                                                                                         Γενική Είσοδος: 15 €   Το Φεστιβάλ Παπάγου-Χολαργού παρουσιάζει την θεατρική παράσταση  «Κατσαρίδα» από το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Το εξωφρενικό, ντανταϊστικό μιούζικαλ(δρόμου) του Βασίλη Μαυρογεωργίου, με ιδιαίτερη απήχηση και στο νεανικό κοινό, έχει βάλει σκοπό να ταξιδέψει έξι χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση! Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις απίθανες περιπέτειες της μικρής κόκκινης κατσαρίδας, που αγωνίζεται να κατακτήσει έναν στόχο ζωής, να ανέβει στο φεγγάρι. Η κατσαρίδα περιπλανιέται στα τρίσβαθα των υπονόμων αλλά και σε αφιλόξενους δρόμους, διασχίζει ωκεανούς, χορεύει και τραγουδά μέσα σε δαιδαλώδεις αεραγωγούς, γνωρίζει άλλα έντομα, τρωκτικά και ανθρώπους (από την καλή και απ’ την ανάποδη) και ταυτόχρονα διατηρεί ακλόνητη την πίστη της στο μεγάλο όνειρο. Αυτή άλλωστε είναι και το μόνο μέσο που διαθέτει για να τα πραγματοποιήσει…           Κείμενο – σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου, μουσική – στίχοι Κώστας Γάκης, σκηνικό Γκάυ Στεφάνου, κοστούμια Γεωργία Μπαμπαλού, φωτισμοί Γιώργος Φακούρας.           Με τους: Θοδωρή Πετρόπουλο, Σεραφείμ Ράδη.       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Δημoτική Κοινότητα Παπάγου-Γραφείο Φεστιβάλ: Αναστάσεως 90,Τηλ. 213-2027186,187 - εργάσιμες ημέρες, 8.00-14.00. Κατάστημα ΔΑΝΑΟΣ: Μεσογείων 230 - Χολαργός, Τηλ. 210-65 28 301&3 - εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ταμείο Θεάτροu:Οδός Κορυτσάς, 6η στάση λεωφορείου Παπάγου, Τηλ. 210 65 20 412, την ημέρα της               παραστάσεως από τις 18:30.  
Εισάγετε τετραγωνικά, τιμή ζώνης και παλαιότητα στα πλαίσια και δείτε με ένα κλικ την τελική επιβάρυνση. (Οι συντελεστές υπολογίζονται αυτομάτως). Βρείτε την τιμή ζώνης για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει από ΕΔΩ Τετραγωνικά μέτρα  Τιμή Ζώνης ΕπιλογήΑνήκω σε ευπαθή ομάδαέως € 500€ 501-1.000€ 1.001-1.500€ 1.501-2.000€ 2.001-2.500€ 2.501-3.000€ 3.001-4.000€ 4.001-5.000€ 5.001 και άνω Έτη από την κατασκευή του σπιτιού Επιλογή0 έως 4 έτη5 έως 9 έτη10 έως 14 έτη15 έως 19 έτη20 έως 25 έτηπάνω από 26 έτη Υπολόγισε Πατήστε το κουμπί υπολογισμού μόλις συμπληρώσετε όλα τα πεδία ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63381457 ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ : 2500 ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ:1200-2200 Οκτώ ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ακίνητα 1. Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;Tο τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οι συνιδιοκτήτες επιβαρύνονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο ακίνητο. 2. Ποιος πληρώνει το τέλος;Yπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με το λογαριασμό της ΔEH. 3. Tι γίνεται στην περίπτωση που ο χρήστης του ακινήτου είναι ενοικια­στής;Σύμφωνα με το υπουργείο αν ο χρήστης είναι ενοικιαστής με την καταβολή του τέλους με το λογαριασμό της ΔEH επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά ενοίκια. Δηλαδή ο ενοικιαστής πληρώνει το τέλος και το συμψηφίζει με το ενοίκιο ή τα ενοίκια. 4. Πολύτεκνοι, άνεργοι και ανάπηροι θα πληρώσουν το τέλος;Θα το πληρώσουν. Πολύτεκνοι, άνεργοι επιδοτούμενοι από τον OAEΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομα ανάπηρα ή άτομα που βαρύνονται φορολογικά από ανάπηρο, θα πληρώσουν τέλος που ανέρχεται σε 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από το χρόνο δόμησης του ακινήτου αλλά με την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή τιμής ζώνης έως 3.000 ανά τ.μ.. Δηλαδή, αν ο άνεργος κατοικεί σε περιοχή που η αντικειμενική ζώνη είναι άνω των 3.000 ευρώ θα πληρώσει ολόκληρο το έκτακτο τέλος. 5. Πώς υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης (όπως λογίζεται για το TAΠ), το εμβαδόν του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. H επιβάρυνση ανά τετραγωνικό μέτρο καθορίζεται από 3 έως 16 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την τιμή ζώνης. Όμως, τα ποσά αυτά θα αυξηθούν έως και 25% αν πρόκειται για ακίνητα ηλικίας έως 25 ετών. Mόνο για τα ακίνητα ηλικίας άνω των 26 ετών δεν θα υπάρξει καμία προσαύξηση. Aυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση ανά τετραγωνικό μέτρο δεν θα είναι 10 ευρώ όπως αρχικώς είχε εξαγγείλει ο υπουργός Oικονομικών Eυάγ. Bενιζέλος αλλά θα φθάνει τα 20 ευρώ το τετραγωνικό για τους ιδιοκτήτες νεόδμητων ακινήτων (έως 4 ετών) που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ. 6. Oι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών επιβαρύνονται με το τέλος;Όχι, εξαιρούνται. 7. Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;Συνεισπράττεται από τη ΔEH και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής: - Για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Oκτώβριο του 2011 μέχρι τον Iανουάριο του 2012. - Για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Mάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012. 8. Ποιες κυρώσεις προβλέπονται αν δεν καταβληθεί το τέλος;Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔEH και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Aν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔEH και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους μέσω κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων. H αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος. ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣ
Καλημέρα σας,  Διαβάζω την εφημερίδα σας , και εκπλήσσομαι με τα γραφόμενα, σχετικά με τα δημοτικά τέλη, φόρους κτλ, και αντικειμενικές άξιες, τιμές ζώνης κτλ, χαμός, και η αϋπνία αϋπνία εδώ στην Αργυροκάστρου! Ησυχάσαμε για λίγες μέρες τον Αύγουστο, ανοίξαμε το σαλόνι, κάτσαμε στη βεράντα, κοιμηθήκαμε στη κρεβατοκάμαρα, μόνο 3 λεωφορεία την ημέρα περούσανε, και απολαύσαμε το "προάστιο". Τώρα πάλι επιστρέψανε τα στίφη, και κλειστήκαμε στο σπίτι, και βομβαρδιζόμαστε με τους φόρους ακινήτων, ενώ εμείς στη Αργυροκάστρου υπαγόμεθα στα κινητά! Μέρα νύχτα ταξιδεύουμε, 40 χρόνια τώρα, και η δημοτική αρχή δεν βάζει ηχο-πετάσματα να μας απαλύνει τον θόρυβο , παρά να αναπαλαιώνει πεζοδρόμια, και να φτιάχνει ανδριάντες πεθαμένων, κτλ. Τελευταία, άρχισα να καθαρίζω την αττική οδό, . Αναστάσεως, το τι σκουπίδι υπάρχει εκεί μέσα στο δάσος, χαρτιά, πλαστικά, τενεκεδάκια που πετούν οι οδηγοί, από το παράθυρο δεν λέγεται. Ομοίως, στο δρόμο προς ΕΥΔΑΠ, το τι ανακυκλώσιμο σκουπίδι υπάρχει , δεν λέγεται. Ομοίως , οι ταξιτζήδες και οι σχολές οδηγών, μαζεύονται στην αρχή της Χατζηκωνσταντή, κοντά στο σχολείο, το τι σκουπίδι και εκεί, γεμάτοι οι σκουπιδοτενεκέδες του Δήμου, δυστυχώς τα δάση μας στου Παπάγου, είναι εγκαταλελειμμένα στα διερχόμενα στίφη, και εμείς πληρώνουμε για να τα βλέπουμε. Θα πρέπει μαθητές και συνταξιούχοι του προαστίου να αναλάβουν να καθαρίζουν τα δάση της περιοχής μας, το περιβάλλον που ζούμε πρέπει να διατηρηθεί, το σκύψιμο είναι γυμναστική, και οι πεζοί να μπαίνουν στο δάσος να περπατήσουν , ΟΧΙ στα πεζοδρόμια, ώστε να βλέπουν και τα σκουπίδια που ρίχνουν οι διερχόμενοι οδηγοί, από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Ευχαριστώ, καλό χειμώνα, ας βρέξει και λίγο, το χρειαζόμαστε.Δημ. Γασπαρατος, Δημότης Παπάγου από το 1960.
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Κηποθέατρο Παπάγου (Κορυτσάς 6η στάση) Ώρα έναρξης: 20.45                                                                                                         Γενική Είσοδος: 15 €   Το Φεστιβάλ Παπάγου-Χολαργού παρουσιάζει την Έλλη Πασπαλά και τον Τάκη Φαραζή από τις παραγωγές Cricos Productions &Cultura Management.  Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη σε αμερικάνικα standards και όχι μόνο, αναβιώνοντας τη γοητεία μιας άλλης εποχής ταγμένης στο όνειρο του σήμερα! Είκοσι χρόνια μετά από την τελευταία φορά που εμφανίστηκαν οι δύο τους στη σκηνή η αισθαντική ερμηνεύτρια Έλλη Πασπαλά και ο δεξιοτέχνης της τζαζ Τάκης Φαραζής, «συνεργούν» σε ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που μας έχουν συνηθίσει. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Δημoτική Κοινότητα Παπάγου-Γραφείο Φεστιβάλ: Αναστάσεως 90,Τηλ. 213-2027186,187 - εργάσιμες ημέρες, 8.00-14.00. Κατάστημα ΔΑΝΑΟΣ: Μεσογείων 230 - Χολαργός, Τηλ. 210-65 28 301&3 - εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ταμείο Θεάτροu:Οδός Κορυτσάς, 6η στάση λεωφορείου Παπάγου, Τηλ. 210 65 20 412, την ημέρα της               παραστάσεως από τις 18:30.  
Σελίδα 792 από 797

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.