Επιστολή Δημάρχου προς τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Νοε 22, 2011
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,  Έχοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τα τεκταινόμενα στη Χώρα μας, η οποία βιώνει σε έντονο βαθμό μια κοινωνική, ηθική και οικονομική κρίση, η οποία έχει φέρει σε εξαθλίωση πολλούς συνανθρώπους μας, αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ σε Σας, ως εκπρόσωπο της τελευταίας και ισχυροτέρας ελπίδας των πολιτών, της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να σας εκθέσω ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πρόσφατα, από την εφαρμογή του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218Α/3-10-2011), για τους οικονομικά αδυνάτους πολίτες και  ιδιαίτερα για τους πολίτες που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια ανέργους, ασθενείς, ΑμεΑ κλπ). Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, Η Δημοτική Αρχή Παπάγου – Χολαργού έχει γίνει κοινωνός της ιδιαίτερης ανησυχίας δημοτών της οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και, λόγω αυτής της αδυναμίας τους, κινδυνεύουν να διακοπεί στις οικίες τους το ηλεκτρικό ρεύμα, αν η ΔΕΗ εφαρμόσει, σ’ αυτήν την περίπτωση, το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218Α/3-10-2011) και την απειλή της που αναγράφεται στους λογαριασμούς που αποστέλλει στους καταναλωτές της, η οποία έχει ως ακολούθως : «Σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η ΔΕΗ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ανωτέρω νόμος».             Όπως πιθανόν γνωρίζετε, κατά του συγκεκριμένου νόμου έχουν εγερθεί σοβαρότατες αμφισβητήσεις, σχετικά με τη συνταγματικότητα και την εν γένει νομιμότητα των ρυθμίσεων και των διατάξεών του και έχουν ήδη ασκηθεί αρκετές αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου στις αρχές του επόμενου μηνός (2 Δεκεμβρίου 2011). Μεταξύ των λόγων που προβάλλονται βασίμως για τη στήριξη της άποψης ότι ο νόμος 4021/2011 είναι αντισυνταγματικός είναι ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος, που επαπειλείται ως μέσο καταναγκασμού για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποτελεί μορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και μάλιστα κατά ατόμων που μπορεί να είναι οικονομικά εξαθλιωμένα ή να έχουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, μακροχρόνια άνεργοι κλπ) και συνεπώς προσβάλλεται ευθέως η αξία του ανθρώπου, αφού με τον τρόπο αυτό (της στέρησης ενός ζωτικού αγαθού) υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν του ότι η επιβολή και είσπραξη φόρου μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ προσβάλλει ευθέως την ελευθερία των συναλλαγών και της οικονομικής ελευθερίας, αυτή η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδότησης θεσπίζεται με συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της Κυβέρνησης στην ιδιωτικής φύσεως συμβατική σχέση μεταξύ της ΔΕΗ και των καταναλωτών ρεύματος. Αυτή η συμβατική σχέση προβλέπει ρητά τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, από τις οποίες δεν προκύπτει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για τους καταναλωτές πέραν της πληρωμής του κόστους του ρεύματος που κατανάλωσαν και των τελών, όχι όμως των φόρων, όπως είναι στην ουσία το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους αλλά και για πολλούς άλλους, τους δεν κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε στην παρούσα επιστολή, θεωρούμε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τους εντεταλμένους υπαλλήλους της ΔΕΗ (και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος), όπως έκθεση σε κίνδυνο ατόμων, παράβαση καθήκοντος, απιστία κλπ. Κατόπιν αυτών και έχοντες επίγνωση των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Χώρα μας, θεωρούμε επιβεβλημένο να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος μας αποφάσισε να συμπαρασταθεί στους δημότες του οι οποίοι αδυνατούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα να καταβάλουν το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια ανέργους, ασθενείς, ΑμεΑ κα), να στηρίξει αυτούς τους δημότες, με κάθε νόμιμο τρόπο, στις ενέργειες τους κατά της ΔΕΗ, αν αυτή εφαρμόσει το νόμο σε βάρος τους και ιδιαίτερα πριν κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας η συνταγματικότητα του συγκεκριμένου νόμου. Ως πρώτη ενέργεια, ο Δήμος μας απευθύνθηκε στη Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. και, αφού της εξέθεσε τις απόψεις του, την κάλεσε να απέχει από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής της ηλεκτροδότησης των οικιών τους. Για καλύτερη ενημέρωση σας, σας εσωκλείουμε αντίγραφο του σχετικού προς τη ΔΕΗ εγγράφου μας. Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα, Θεωρούμε υψίστης σημασίας την παρέμβαση σας προς τους αρμοδίους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, ώστε να ελέγξουν αν η ΔΕΗ Α.Ε. και οι λοιποί εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ενεργούν όπως πρέπει και όπως οι ηθικοί και ανθρώπινοι κανόνες επιβάλλουν για να μη διακινδυνεύσει η ζωή και η υγεία των Ελλήνων πολιτών και οπωσδήποτε των δημοτών Παπάγου – Χολαργού από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης των οικιών των οικονομικά ευπαθών ομάδων πολιτών, οι οποίες πιθανόν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία καθιστούν το ηλεκτρικό ρεύμα υψίστης γι’ αυτούς σημασίας (διατήρηση φαρμάκων σε ψυγείο, λειτουργία οικιακών ιατρικών μηχανημάτων κλπ). Με ιδιαίτερη εκτίμηση  Βασίλειος Ξύδης Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.     
Κατηγορία Κοινωνικά
Τελευταία τροποποίηση στις %PM, %22 %491 %2011 %12:%Νοε

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.