Θέμα διαλόγου άρθρο της Παπάγου Πολιτείας για την επιτυχία της Ελλάδας απέναντι στον κορονοίο

Μαϊ 30, 2020
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Δείτα παρακάτω τη συζήτηση που ξεκίνησε ανάμεσα σε απόψεις των συνδημοτών μας

σε προηγούμενο άρθρο που αναδημοσίυεσε η "Παπάγου -Πολιτεία" με τίτλο "ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ¨ γραμμένο επίσης από συνδημότη μας και σταρηγικό αναλυτή Χρήστο Καλογερόπουλο – Βαλκάνιο.

Σύζευξη Επιστήμης και Πολιτικής.

Κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Χρήστου Καλογερόπουλου – Βαλκάνιου, Στρατηγικού Αναλυτή, που παρουσιάσατε στο site σας με τίτλο «Για την επιτυχία της Ελλάδας απέναντι στον Κορονοϊό.» Το ενδιαφέρον συνίσταται στο ό,τι προσφέρεται σε διάλογο, παρουσίαση μιας άλλης θέσης, για το ίδιο θέμα.

Γράφει ο κ. Χ. Καλογερόπουλος:

«Γενικά τα Βαλκάνια είναι στην ίδια καλή κατάσταση με την Ελλάδα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη καλύτερα. Μάλιστα Βαλκανικές Χώρες που δεν πήραν τόσο σκληρά και τόσο άμεσα μέτρα, χτυπήθηκαν το ίδιο και λιγότερο από την Ελλάδα.»

Στο κείμενο του παρουσιάζει τον κατωτέρω πίνακα με την επισήμανση «Ιεράρχηση του Πίνακα με βάση την αεροπορική συνδεσιμότητα των χωρών, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δίνει σημαντικές πληροφορίες για την έρευνα».

 

 

Α. Σύγκριση Ελλάδας και λοιπών Βαλκανικών Χωρών.

Στον πίνακα αυτόν παρατηρούμε:

1. Η Ελλάδα έχει 11 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού «11ν/εκατ.»

2. Η Σλοβενία, τριπλάσιο αριθμό και πλέον «37ν/εκατ.»

3. Η Β. Μακεδονία, διπλάσιο και πλέον «26ν/εκατ.»

4. Η Ρουμανία διπλάσιο και πλέον «24ν/εκατ.»

5. Η Βοσνία μεγαλύτερο αριθμό 15ν/εκατ.»

6. Η Σερβία μεγαλύτερο αριθμό «14ν/εκατ.»

7. Η Κροατία τον ίδιο με την Ελλάδα «11ν/εκατ.»

 

Τρείς χώρες με μικρότερο αριθμό νεκρών, Αλβανία 9ν/εκατ., Μαυροβούνιο 8ν/εκατ. και Βουλγαρία 6ν/εκατ.

Συμπέρασμα: Η πλειοψηφία των Βαλκανικών χωρών χτυπήθηκε περισσότερο και με πολύ μεγάλη διαφορά, από την Ελλάδα.

Η μειοψηφία των τριών άλλων χωρών, έχει μικρότερο βαθμό νεκρών από την Ελλάδ, 2,3,5 μονάδων, αλλά ελάχιστον, έναντι των χωρών της πλειοψηφίας που έχουν μεγαλύτερο αριθμό νεκρών από την Ελλάδα ήτοι κατά 26,15,13,4,3 μονάδων αντιστοίχως.

Β. Σύγκριση Ελλάδας και Αλβανίας.

Η Αλβανία έχει 9ν/εκατ., μικρότερο αριθμό από την Ελλάδα – έχει 11ν/εκατ. – παρ’ όλο που δεν έλαβε τόσο σκληρά και άμεσα μέτρα. Άρα έχει μεγαλύτερα επιτυχία στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, όσο η Ελλάδα. Τον ισχυρισμό αυτό επικαλέσθηκε ο κος Αλέξης Τσίπρας στην προ ημερών συζήτηση στην βουλή για να επισημάνει ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να συγκρίνεται με τις Βαλκανικές χώρες και ανέφερε ως παράδειγμα την Αλβανία.

Ο ισχυρισμός αυτός, δεν είναι σωστός διότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού και καθορίζουν την επιτυχία κάθε χώρας.

Δύο είναι οι παράγοντες αυτοί.

a. Ο αριθμός συνδεσιμότητας.

b. Η μέθοδος αντιμετωπίσεως της επιδρομής του Κορονοϊού.

 

· Άμεσα και σκληρά, στην εφαρμογή τους, μέτρα.

· Αργά στην λήψη τους και χαλαρά στην εφαρμογή τους μέτρα.

«Ο αριθμός συνδεσιμότητας»

«Παρουσιάζει τον αριθμό χωρών με τις οποίες είναι συνδεδεμένη, κάθε χώρα, αεροπορικά.

Η ιεράρχηση του πίνακα με βάση την αεροπορική συνδεσιμότητα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δίνει σημαντικές απαντήσεις στην έρευνα μας». (Χρ. Καλογερόπουλος.)

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός συνδεσιμότητας τόσο μεγαλύτερο είναι και το πλήθος των μετακινουμένων πολιτών κάθε χώρας προς αυτές με τις οποίες συνδέεται και συνεπώς περισσότεροι πολίτες εκτίθενται σε κίνδυνο από τη δράση του κορονοϊού.

Π.χ. Η Ελλάδα έχει αριθμό συνδες/τας 55 και η Αλβανία 19, συνεπώς περισσότεροι Έλληνες πολίτες προσεβλήθησαν από τον κορονοϊο - μετέφεραν και μετάδωσαν στην χώρα τους – από ότι οι Αλβανοί πολίτες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα κρούσματα, Ελλάδα2.245, Αλβανία 584, κατά τη χρονική περίοδο συντάξεως του πίνακα.

Β. Σύγκριση Ελλάδας και Αλβανίας.

Η σύγκριση είναι δυνατή εάν και οι δύο χώρες εφάρμοζαν την ίδια μέθοδο αντιμετώπισης του κορονοϊού. π.χ.

Η Αλβανία με αριθμό συνδεσιμότητας 19 και με την μέθοδο αντιμετώπισης του κορονοϊού «αργά και χαλαρά μέτρα» έχει 9ν/εκατ. Η Ελλάδα με την ίδια μέθοδο – αργά και χαλαρά μέτρα - και με συνδεσιμότητα 55 έχει – κατά την απλή μέθοδο των τριών – 26ν/εκατ. δηλαδή με την μέθοδο αυτή επιβαρύνει τον πληθυσμό της κατά 15ν/εκατ. (11ν/εκατ.+15ν/εκατ.=26).

Η Ελλάδα με αριθμό συνδεσιμότητας 55 και με την μέθοδο αντιμετώπισης του κορονοϊού «άμεσα και σκληρά μέτρα» έχει 11ν/εκατ. η Αλβανία με αριθμό συνδεσιμότητας 19ν και με την ίδια μέθοδο – άμεσα και σκληρά μέτρα - έχει αναλογικά 4ν/εκατ. δηλαδή με την αυτή μέθοδο ελαφρώνει, μειώνει, τον πληθυσμό της κατά 5ν/εκατ.(9-5).

Παρατηρούμε ότι, «άμεσα και σκληρά μέτρα στην εφαρμογή τους» μειώνουν τους νεκρούς της χώρας που τα εφαρμόζει «αργά και χαλαρά μέτρα» αυξάνουν τους νεκρούς της χώρας που τα εφαρμόζει.

Συμπέρασμα: Περισσότερων επιτυχής στην αντιμετώπιση του κορονοϊού η Ελλάδα, απ23ό την Αλβανία.

Η στατιστική χρησιμοποιεί μεθόδους και τύπους (Μοντέλα) Μαθηματικών και εάν το αποτέλεσμα δεν έχει την ακρίβεια των αριθμών ευρίσκεται πάντως – το αποτέλεσμα εντός του «διαστήματος εμπιστοσύνης» με μεγάλη βεβαιότητα για την ορθότητά του.

Ο Διεθνής τύπος επαινεί την Ελλάδα συνεχώς για την μεγάλη της επιτυχία στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Και το επίτευγμα αυτό οφείλεται στην αρμονική σύζευξη επιστήμης και πολιτικής που οδήγησε την κυβέρνηση να λάβει την σωστή απόφαση. « Η Επιστήμη δύναται να ενισχύσει σοβαρά στην κοινωνική συνειδητοποίηση ιδίως των σπουδαίων ζητημάτων κι’ έτσι ν’ αντιδράσει στην αντιμετώπισή τους με καθαρά πολιτική απόφαση. Επίσης συμμετέχει στη διάδοση και εμπέδωση της ηθικής της ευθύνης.

Εάν οι πολίτες και προ πάντων οι πολιτικοί δεν αποδεχθούν την ηθική της ευθύνης, είναι φανερό ότι η επιστήμη δεν μπορεί να βοηθήσει την εκπλήρωση της αποστολής της πολιτικής.»1

Η σωστή απόφαση της κυβέρνησης αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Την ικανή συνθήκη αποτελεί η αποδοχή της από τον λαό.

Για την αποδοχή αυτή συνέβαλαν:

a. Ο εκπρόσωπος της ομάδας που αντιμετωπίζει την δύσκολη αυτή κατάσταση, ο επιστήμων κος Σωτ. Τσιόδρας. Με τον ήρεμο ειλικρινή λόγο του, το ταπεινό ύφος του κατάφερε ώστε ο λαός να συνειδητοποιήσει την ηθική ευθύνη του, έναντι του κοινωνικού συνόλου.

b. Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης με την ενημέρωση για τα λαμβανόμενα μέτρα και την τήρηση αυτών.

c. Σημαντικός ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην επισήμανση των κινδύνων από την μη τήρηση των μέτρων.

Τον πόλεμο όμως «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον κορονοϊό, τον κάνουν οι γιατροί με την αυτοθυσία, όπως το καθήκον τους προστάζει και μάλιστα με τα ισχνά μέσα που ο Δημόσιος φορέας Υγείας, τον οποίο υπηρετούν, τους προσφέρει.

Στον πόλεμο αυτόν παλεύει, συμπάσχει μαζί τους, όλο το προσωπικό των Νοσοκομείων. Σεβασμός και έπαινος προς όλους αυτούς, από όλους μας.

Στον πόλεμο αυτό κερδήθηκε ο αιφνιδιασμός, η μάχη με τον Κορονοϊό είναι συνεχής και με την τήρηση των εκάστοτε εντολών – υποδείξεων της κυβέρνησης – προχωρούμε όλοι οι Έλληνες, μακριά από μεμψιμοιρίες και γκρίνιες – στην έξοδο, από αυτή την περιπέτεια νικητές όσο πιο ανώδυνα γίνεται.

Ο κος Χρ. Καλογερόπουλος θέτει και ένα ερώτημα πως ο κρατικός μηχανισμός με την αντιμετώπιση στις φωτιές στο Μάτι με τους 100 νεκρούς αλλά και πλημμύρες με αθώα θύματα και τώρα ξαφνικά ξεχάσαμε τα προβλήματά μας και γίναμε τόσο ικανοί και οργανωτικοί. Και δίνει απάντηση.

Η απάντηση του γράφοντα. Αλλαγή πολιτικής. Το θέμα αυτό ανάγεται στη «Συγκριτική Πολιτική». Άλλο θέμα.

Χαράλαμπος Π. Παναγιωταρέας.

Δημότης Παπάγου-Λάκων.

Σημείωση 1. Max Weber «Η Επιστήμη ως επάγγελμα» εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια

Μιχ. Γ. Κυπραίος.

Κατηγορία Κοινωνικά
Τελευταία τροποποίηση στις %PM, %01 %782 %2020 %20:%Ιουν

Σχόλια αναγνωστών


Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.