Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΠ

Οκτ 11, 2019
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
Ο ΔΟΠΑΠ Παπάγου – Χολαργού ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 (ΕΤΗΣΙΑ)» προϋπολογισμού έως 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το πρωτογενές αίτημα με αριθ. πρωτ.: 1631/02-10-2019 ΔΟΠΑΠ (ΑΔΑΜ: 19REQ005645942/02-10-2019) 2. Την υπ΄αριθ. 54/03-10-2019 απόφαση του ΔΣ του ΔΟΠΑΠ (ΑΔΑ: ΩΣΜΨΟΛΥΡ – Θ15/07- 10-2019) σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας 3. Το τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για την ανάληψη υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 1684/08- 10-2019 4. Την με α.α. 263/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 66ΛΗΟΛΥΡ – 1ΑΗ/08-10- 2019) η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του ΔΟΠΑΠ και έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ: 19REQ005672227/08-10-2019 εγκεκριμένο αίτημα).

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε έως την Τρίτη 15-10-2019 οικονομική προσφορά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ή με επιτόπια παρουσία στην Γραμματεία του ΔΟΠΑΠ επί των οδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 09/10/2019 Αριθ. πρωτ.: 1691 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Ταχ. Δ/νση : ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ Ηλεκτρ. Ταχ/μειο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες : Ταγκατίδου Νάνσυ Τηλέφωνο : 210-6543879 εσωτ.: 115 Φαξ : 210-6561042 Ελληνική Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου, Παπάγου λαμβάνοντας υπόψη το επισυναπτόμενο πρωτογενές αίτημα.

Επειδή το ποσό της ανάθεσης είναι άνω των 2.500,00 € απαιτούνται τα κάτωθι νόμιμα δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (του τελευταίου τριμήνου) τρέχοντος έτους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

β) Βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας ή του Ελεύθερου Επαγγελματία στο οικείο επιμελητήριο, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τρέχοντος έτους

γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του τρέχοντος έτους (για συμμετοχή σε δημοπρασίες)

δ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του τρέχοντος έτους (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου)

ε) Αντίγραφο του καταστατικού (μόνο για εταιρείες) από το οποίο να προκύπτει η μετοχική σύνθεση και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος πρωτογενούς αιτήματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κατηγορία Κοινωνικά


Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.