Επιστολή συνδημότισσας: Όχι άλλα αυτοκίνητα μέσα στο σπίτι μου!

Οκτ 30, 2017
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)
Ακόμη ένα τρακάρισμα σημειώθηκε στην γνωστή στροφή καρμανιόλα

του Παπάγου στην οδό Ζακυνθινου!

Ένας ακόμη οδηγός έχασε τον έλεγχο και πήρε αμπάριζα τον τοίχο σπιτιού. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους αλλά η μάντρα του σπιτιού βρίσκεται σε κακό χάλι για ακόμη μία φορά.

Δείτε παρακάτω την επιστολή της συνδημότισσας μας η οποία είχε τη "δυστυχία" να διαμένει στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου!

Κύριε Δήμαρχε,

 

            Ονομάζομαι Ματσαντώνη Βασιλική, είμαι μόνιμη κάτοικος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού τα τελευταία σαράντα πέντε (45) συναπτά έτη, επί της οδού Ζακυνθινού με αριθ. 67.

Η  προαναφερόμενη οδός, επί της οποίας υφίσταται η μόνιμη μου κατοικία, είναι ένας δρόμος, μικρός σε μήκος, που όμως συνδέει δύο κεντρικότατες οδούς της Δ.Κ. Παπάγου (Νευροκοπίου και Πίνδου). Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι είναι μονόδρομος πλάτους περί των επτά (7) μέτρων, δύο εκ των οποίων τις περισσότερες φορές καλύπτονται εξ αριστερών από σταθμευμένα οχήματα. Η δε κατοικία μου ευρίσκεται σε απόσταση περί των τριάντα (30) μέτρων μετά το πέρας επικίνδυνης αριστερής στροφής στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος. Το όριο ταχύτητας στην εν λόγω οδό, κατόπιν σχετικής οδικής σημάνσεως, καθορίζεται στα 40 χλμ/ώρα, χωρίς στην παρούσα φάση να έχουν ληφθεί κάποια ουσιώδη και δραστικά μέτρα ασφαλείας επί τω σκοπώ της μείωσης της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η συχνή πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων από οδηγούς (συνήθως νέους σε ηλικία), κυρίως τετράτροχων οχημάτων, οι οποίοι λόγω της κεκτημένης υπερβολικής ταχύτητας απεμπολούν τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων τους και εκτρέπονται της πορείας τους, καταλήγοντας να επιπέσουν στα κιγκλιδώματα της κατοικίας μου, καθώς και της παρακείμενης ιδιοκτησίας. Εκ των συγκρούσεων, που επισυμβαίνουν, δημιουργείται ανήκεστος βλάβη στην προσωπική μου περιουσία, η οποία απομειώνεται συνεχώς λόγω της επαναλαμβανόμενης εμφάνισης των ανωτέρω ατυχημάτων σε συχνότερη βάση, με άμεση συνέπεια, μερικές φορές, προτού λάβει χώρα αποκατάσταση των υλικών ζημιών από τους υπαιτίους οδηγούς και τις ασφαλιστικές τους εταιρίες να προκαλούνται εκ νέου νέα ατυχήματα. Επισημαίνεται η έντονη δυσκολία αποτίμησης των υλικών ζημιών, όταν πριν την διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια κλιμάκια των εμπλεκομένων ασφαλιστικών εταιριών δημιουργούνται νέες υλικές ζημιές από έτερα οχήματα.

 

            Σε κάθε περίπτωση ποινική και αστική ευθύνη για την πρόκληση των υλικών ζημιών φέρει ο παραβιάσας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οδηγός, ο οποίος ενεργητικά ή παθητικά παραλείπει να προβεί τους αρμόζοντες χειρισμούς, ώστε να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος και να χρησιμοποιεί με ασφάλεια την συγκεκριμένη οδό. Όμως η επανάληψη της εμφάνισης των φαινομένων πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο από ποικιλία οχημάτων, από διαφορετικά πρόσωπα, σε διαφορετικούς χρόνους και καιρικές συνθήκες, βεβαιοί την απουσία μέτρων ασφαλείας σε επίπεδο οδοποιητικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής κίνησης, ήτοι απουσία μικρών εμποδίων επί του οδοστρώματος («σαμαράκια» (speed humps/ bumps), που θα μετρίαζαν την ταχύτητα των οχημάτων, απουσία προστατευτικών κιγκλιδωμάτων παράλληλα με το οδόστρωμα, που να ανακλούν την ορμή της πρόσκρουσης και να αποτρέπουν τα οχήματα από το να οδηγηθούν στο εσωτερικό μέρος της παρακείμενης ιδιοκτησίας και απουσία ουσιαστικήςπροειδοποιητικής ή απαγορευτικής οδικής σήμανσης (οριζόντια ή κάθετη ή χρήση σηματοδοτών κυκλοφορίας).  Αν και τοποθετηθήκαν κατά το παρελθόν έτος, σύμφωνα με απόφαση υπ΄αρ. 34/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια της γάτας), σε επιλεγμένα σημεία της οδού Ζακυνθινού, αυτό το μέτρο δεν έχει επηρεάσει διόλου αποτρεπτικά τους διερχομένους οδηγούς, καθόσον δεν μετριάζεται η ταχύτητα των οχημάτων και συνεχίζονται να εμφανίζονται τα φαινόμεναπρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ατελέσφορη η επιλογή, έναντι άλλων προφανώς πιο αποτελεσματικών, και η λήψη απόφασης τοποθέτησης των προαναφερομένων ανακλαστήρων οδοστρώματος σαν μέτρο μείωσης της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων, καθόσον σύμφωνα με το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. αποτελούν στοιχείο οριζόντιας σήμανσης και χρησιμοποιούνται κυρίως για την προειδοποίηση και καθοδήγηση των οδηγών καθώς και τη διευκόλυνση οδήγησης ιδιαίτερα κατά τη νύχτα ή όταν υπάρχει ελλιπής φωτισμός, με χρήση αυτών κυρίως σε διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας και λεωφοριολωρίδων, πριν από νησίδες αυτοκινητοδρόμων,  γκαράζ,  parking,  διαβάσεις πεζών κλπ.

Τα ως άνω φαινόμενα έχουν αναφερθεί επανειλημμένως σε αρμόδια όργανα του Δήμου, τα οποία à posteriori εμφαίνονται ως «ώτα μη ακουόντων», δεδομένου ότι ουδέν έχει τελεστεί προς διόρθωσης της τρέχουσας επικίνδυνης και προβληματικής κατάστασης. Η παράλειψη λήψης μέτρων ασφαλείας δύναται να χαρακτηριστεί και «εγκληματική», δεδομένου ότι πέραν των υλικών ζημιών, συχνά στα συγκεκριμένα τροχαία ατυχήματα τραυματίζονται ελαφρά ή σοβαρά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και συνεπεία των τραυματισμών τους διενεργείται πιθανώς προανάκριση από τα αρμόδια όργανα της Τροχαίας, απ’ όπου και δύναται να διαπιστωθεί η συχνότητα εμφάνισης των ατυχημάτων. Επιπρόσθετα ληφθεί υπόψη ότι η προαναφερόμενη παράλειψη λήψης μέτρων ασφαλείας έχει σαν αποτέλεσμα να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο και η σωματική ακεραιότητα των διερχόμενων πεζών  και ειδικά των παιδιών της περιοχής καθώς και των μικρών  μαθητών που περνούν καθημερινά από την οδό.

            Το νομικό πλαίσιο αστικής ευθύνης των οργάνων του Δήμου καθορίζεται από τον συνδυασμό των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (όπως αυτός έχει συμπληρωθεί και ισχύει), ήτοι ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται και από παράνομες υλικές ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), εφόσον αυτές συνάπτονται με την οργάνωση ή τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και τα ιδιαίτερα καθήκοντα/υποχρεώσεις, που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υφίσταται σαφής υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου απέναντι στους ιδιώτες, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και της περιουσίας τους κατά την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας και συναφώς να φροντίζουν για την ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων, δηλαδή μεταξύ άλλων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, την μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του Δήμου.

Επομένως ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν, η οποιαδήποτε παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας του ΟΤΑ σε σχέση με τις πιο πάνω υποχρεώσεις των οργάνων του, ως αναγόμενη σε άσκηση εξουσίας, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, συνιστά παρανομία της Διοικήσεως και δημιουργεί νόμιμο λόγο ευθύνης προς αποζημίωση αυτών που ζημιώθηκαν με βάση τα άρθρα 105 – 106 του Εισ.Ν.Α.Κ.  Το Δημόσιο δε και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία, ενώ τα δικαστήρια της ουσίας μπορούν, επί πλέον, να επιδικάσουν σε βάρος τους χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 932 του Αστικού Κώδικα.

   Εν κατακλείδι, υπογραμμίζοντας την αιτιώδη συνάφεια της παραλείψεως υλοποίησης μέτρων ασφαλείας των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με τα επανειλημμένα φαινόμενα τροχαίων ατυχημάτων, συνεπεία των οποίων δημιουργούνται υλικές φθορές στην ιδιοκτησία μου, αφού υπενθυμίσω ότι ανάλογα μέτρα είχαν ληφθεί στο παρελθόν με θετικά αποτελέσματα, όπως π.χ. τοποθέτηση εμποδίων «σαμαράκια» προ της επικίνδυνης αριστερής στροφής καθώς και  τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων παράλληλα με το οδόστρωμα, τα οποία και αναίτια αφαιρέθηκαν με την πάροδο του χρόνου, αιτούμαι όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες προς αποκατάσταση της προπεριγραφείσας προβληματικής κατάστασης, εμού επιφυλασσομένου προς άσκηση οιουδήποτε νομίμου δικαιώματός μου.

Ολοκληρώνοντας, σας υπενθυμίζω ότι δεν είμαι διατεθειμένη να κάνω εκπτώσεις στην ποιότητα της ζωής μου και των παιδιών μου.

 

       Με εκτίμηση,

Ματσαντώνη  Βασιλική

Κατηγορία Κοινωνικά

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.