Κοινωνικά (5612)

Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου Ο Ιατρός και Δημοτικός Σύμβουλος Κος Ιωάννης Κεχρής εόρτασε τήν ονομαστική του εορτή,στο bar-restaurant GREY.Γνωστοί και φίλοι πέρασαν μιά όμορφη βραδιά.Το κέφι παρέμεινε αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Πάντα εξαιρετικοί  οικοδεσπότες, Ο Γιάννης και Η Βίκυ Κεχρή. Γιώργος Ανυφαντής,Δημήτρης Οικονόμου,Αλέξανδρος Νομικός. Γιάννης Κεχρής,Δημήτρης Αζακίδης. Εύη Φώτου,Βίκυ Κεχρή. Γιώργος Πλόυμης,Θεόδωρος Γκλεζάκος. Αλέξανδρος Νομικός,Άννα-Μαρία Τσικρικώνη,Γεωργία Καλογρίτσα. Μάκης Βραχιολίδης,Βίκυ Κεχρή. Άγγελος Αναγνωστόπουλος,Γιώργος Πλούμης,Νάσος Πορτελάνος. Λίλα Φωκά,Πέγκυ Μπουζάνη,Μαρία Γράψα. Εύη Φώτου,Ντίνα Φώτου,Γιούλη Παρασκευά. Μιμή Ρουφογάλη,Γιάννης Κεχρής,Σταμάτης Χιώτης. Άγγελος Αναγνωστόπουλος,Βασίλης Σιαμάνης,Γιώργος Ανυφαντής.
Αγαπητοί φίλοι, Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, ώρα 18.30, στη ΛΑΕΔ,θα γίνει η παρουσίαση του νέου βιβλίου μου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Δημήτριος Σκαρβέλης, Στρατηγός, επίτ. Α/ΓΕΕΘΑ, Ακαδημαϊκός Γρηγόρης Τσάλτας, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Γεννηματάς, επίτ. Αντιπρ. Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός σύμβουλος και ο εκδότης Σάββας Καλεντερίδης Θα συντονίσει η δημοσιογράφος Σοφία Βούλτεψη. Καλή και ευτυχισμένη χρονιά Ιωάννης Παρίσης  
Συνεργασία Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Αγίας Παρασκευής για τη κατασκευή και διαχείριση κολυμβητηρίου στην  περιοχή Τσακού. Πρακτικό της με αριθ. 24/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Διμου Παπάγου – Χολαργού, της 1ης  του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2011. Στο Χολαργό σήμερα, 01/12/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημε Χολαργού, ύστερα από την με αριθ. 35149/25-11-2011, πρόσκληση τυ τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνλο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 30. Επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κκ Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλος Νικόλαος. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ.Βασίλειος Ξύδης και ο δημοτικός υπάλληλος κ.Χρήστος Πουρνάρας για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ο ζήτημα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος είπε τα κάτωθι: Στα πλαίσια  της συνεδρίασης του Δήμου μας με τον όμορο Δήμο της Αγίας Παρασκευής μελατάται από κοινού κατασκευή και διαχείριση κολυμβητηρίου στη περιοχή του Τσακού. Για το λόγο αυτό, προτείνεται από τη Διοίκηση σύσταση τριμελούς επιτροπής του Δήμου μας η οποία θα συνεργαστεί με την αντίστοιχη του Δήμου Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο. Μετά τα ανωτέρο ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης. Στο δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και την πρόταση του Δημάρχου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Συγκροτεί τριμελή επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού η οποία θα συνεργαστεί με την αντίστοιχη του Δήμου Αγίας Παρασκευής προκειμένου οι δυο Δήμοι να προχωρήσουν στην από κοινού κατασκευή και διαχείριση κολυμβητηρίου στην περιοχή Τσακού. Η εν λόγω επιτροπή θα αποτελείται από τους κάτωθι: κ Χρήστο Δασκαλόπουλο, Αντιδήμαρχο Παπάγου – Χολαργοφ κ Δημήτριο Νικολάου – Δημοτικό Σύμβουλο Παπάγου – Χολαργού, επικεφαλής δημοτικής παράταξης κ Θεόδωρο Βηλαρά, υπάλληλο Δήμου Παπάγου – Χολαργού, δ/ντή τεχνικών υπηρεσιών Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Νικολάου, Σίγκας, Κεχρής, Αθανασάκου, Νικάκη, Παπαγεωργίου, Μπρέμπου, Δημητριάδου.   Ο Πρόεδρος  Ηλίας Αποστολόπουλος                                                                                                                                                                               Η Γραμματέας                    Μαρία Δημητριάδου
Σαν σήμερα, 3 Ιανουαρίου του 1911, έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο «κοσμοκαλόγερος» της πεζογραφίας μας γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1851 στη Σκιάθο από πατέρα ιερέα και θεοσεβούμενη μητέρα. Μεγάλωσε ανάμεσα σε εννιά αδέλφια, τα δύο εκ των οποίων πέθαναν σε μικρή ηλικία. Γοητευμένος από τα ξωκλήσια της Σκιάθου, τα συμπεριέλαβε σε πολλά έργα του, ενώ το λογοτεχνικό του έργο είναι ευρύ και από τα σημαντικότερα της νεοελληνικής πεζογραφίας. Γράφει ο ίδιος σε ένα σύντομο βιογραφικό του: Εγεννήθην εν Σκιάθω, τη 4 Μαρτίου 1851. Εβγήκα απο το ελληνικόν Σχολείον εις τώ 1863, αλλά μόνον τώ 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον Χαλκίδος, όπου ήκουσα την Α΄ και Β΄ τάξιν. Την Γ΄ εμαθήτευσα είς Πειραιά, είτα διέκοψα τας σπουδάς μου και έμεινα είς την πατρίδα. Κατά τον Ιούλιον του 1872 υπήγα είς το Αγιον Ορος χάριν προσκυνήσεως, ‘οπου έμεινα ολίγους μήνας. Τώ 1873 ήλθα εις Αθήνας καί εφοίτησα εiς την Δ΄ του Βαρβακείου. Τώ 1874 ενεγράφην εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν, ‘οπου ήκουα κατ’ εκλογήν ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ιδίαν δε ησχολούμην εις τας ξένας γλώσσας. Μικρός εζωγράφιζα αγίους, είτα έγραφα στίχους, καί εδοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας. Τώ 1868 επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Τώ 1879 εδημοσιεύθη «Η Μετανάστις» έργον μου εις το περιοδικόν «Σωτήρα». Τώ 1882 εδημοσιεύθη «Οι έμποροι των εθνών» εις τώ «Μη χάνεσαι». Αργότερα έγραψα περί τα εκατόν διηγήματα, δημοσιευθέντα εις διάφορα περιοδικά καί εφημερίδας. Λόγω της οικονομικής του κατάστασης ωστόσο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Τα οικονομικά του Παπαδιαμάντη καλυτέρευσαν όταν άρχισε να απασχολείται στην εφημερίδα «Ακρόπολη», του Βλάση Γαβριηλίδη, με μισθό 250 δραχμών το μήνα, καθώς και να συνεργάζεται και με άλλες εφημερίδες και περιοδικά. Παρόλο που εισέπραττε αρκετά χρήματα που του επέτρεπαν αξιοπρεπή διαβίωση, τα ξόδευε εξ’ ολοκλήρου στην… ταβέρνα του Κεχριμάνη όπου σύχναζε επί 27 συναπτά έτη, έστελνε στη Σκιάθο, μοίραζε στους φτωχούς και ίσα που μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του. Ζούσε φτωχικά σε φτηνά δωμάτια ενώ οι περιγραφές συνθέτουν το προφίλ ενός ανθρώπου σχεδόν κουρελή,  ο οποίος βυθιζόταν στη μοναξιά του και είχε ελάχιστους φίλους. Αγαπημένη του συνήθεια να ψάλλει στον Άγιο Ελισαίο στην Πλάκα. Τον Μάρτιο του 1908 εγκατέλειψε την Αθήνα και επέστρεψε στο αγαπημένο του νησί, εξακολουθώντας να δουλεύει ως μεταφραστής έργων για λογαριασμό του Γιάννη Βλαχογιάννη. Η υγεία του άρχισε να επιδεινώνεται ώσπου στις 3 Ιανουαρίου 1911 άφησε την τελευταία του πνοή και μαζί με αυτήν, έναν λογοτεχνικό θησαυρό αποτελούμενο από 180 διηγήματα, ποιήματα, μελέτες και άρθρα. Το έργο-σταθμός στην καριέρα του που ενέπνευσε κινηματογραφιστές και σκηνοθέτες ήταν «Η φόνισσα». Παρόλο που γράφτηκε το 1902, μοιάζει τόσο σύγχρονο όσο και διαχρονικό. Η είδηση του θανάτου του γέμισε πένθος όχι μόνο τους συντοπίτες του, αλλά όλη την Ελλάδα. Πολλοί λογοτέχνες, που όσο ήταν εν ζωή δεν είχαν γράψει κουβέντα για το έργο του, συνέθεσαν εγκωμιαστικά κείμενα. Σήμερα, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης διδάσκεται στα σχολεία, σε πανεπιστήμια και σεμινάρια, ενώ εξακολουθεί να συγκινεί μικρούς και μεγάλους με το μεγαλείο της πένας του. Η Φόνισσα Ο Οδ. Ελύτης στο βιβλίο του «Η Μαγεία του Παπαδιαμάντη» πλησιάζει με εξαιρετική ευαισθησία κι ακρίβεια το έργο του μεγάλου νεοέλληνα πεζογράφου, του ζωγράφου της ψυχής των ταπεινών κι απλοϊκών ανθρώπων.Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης πλήρης ο ίδιος, αγάπης και συμπάθειας μεταγγίζει τα ψυχικά του αυτά γνωρίσματα στους ήρωές του, ακόμη και στην Χαδούλα,την στραγγαλίστρια μικρών παιδιών, την ηρωΐδα του καλύτερου διηγήματός του, της «Φόνισσας».
Ο τ. Δήμαρχος Χολαργού κ. Δημ. Νικολάου, στην εφημερίδα που ο ίδιος εξέδωσε πρόσφατα, επαίρεται για την οικονομική πολιτική που ακολούθησε ως δήμαρχος και ισχυρίζεται ότι τα δάνεια του τ. Δήμου Χολαργού ανήρχοντο το τέλος του 2010 στο ποσό των 7.780.000,00 €. Επίσης, ισχυρίζεται ότι «τα μισά από αυτά τα δάνεια προέρχονταν από τη διοίκηση προηγουμένων ετών επί δημαρχίας κ. Χ. Σκούρτη και οφειλές σε τρίτους» (αντιγράφουμε αυτολεξεί από την εφημερίδα του κ. Νικολάου).Επειδή όλα αυτά που γράφει ο κ. Νικολάου στην εφημερίδα του είναι αναληθή και επειδή εμείς (η νέα δηλαδή δημοτική αρχή του Δημάρχου Βασίλη Ξύδη) δεν είμαστε ούτε συκοφάντες ούτε ψεύτες, όπως μας αποκαλεί, παραθέτουμε τις ακόλουθες αληθείς και ακριβείς πληροφορίες, ώστε οι δημότες να βγάλουν μόνοι τους τα συμπεράσματά τους. 1ον. Ο κ. Νικολάου, κατά την 8ετία 2003-2010 που ήταν Δήμαρχος, είχε συνάψει είκοσι (20) δάνεια, συνολικού ποσού 11.487.754,00 €, με τα οποία χρέωσε το Δήμο μας  μέχρι το έτος 2025 (!!!). Συγκεκριμένα, ο κ. Νικολάου πήρε, χρονολογικά, τα ακόλουθα δάνεια :- το 2003 : τρία (3) δάνεια, συνολικού ποσού 1.920.410,00 €- το 2004 : πέντε (5) δάνεια, συνολικού ποσού 3.437.770,00 €- το 2005 : τρία (3) δάνεια, συνολικού ποσού 1.042.251,00 €- το 2006 : τρία (3) δάνεια, συνολικού ποσού 413.100,00 €- το 2007 : δύο (2) δάνεια, συνολικού ποσού 2.475.048,00 €- το 2008 : δύο (2) δάνεια, συνολικού ποσού 1.488.175,00 €,- το 2009 : ένα (1) δάνειο, ποσού 600.000,00 € και- το 2010 : ένα (1) δάνειο, ποσού 111.000,00 €. 2ον. Για να εξοφλήσει ο Δήμος μας τα είκοσι (20) δάνεια του κ. Νικολάου, θα  πληρώσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι το 2025, το υπέρογκο ποσό των 16.628.050 € (σύνολο τοκοχρεωλυτικών δόσεων).3ον. Τα είκοσι (20) δάνεια του κ. Νικολάου, μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες :α.     Δύο (2) δάνεια για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2003, 2004) συνολικού ποσού 1.041.270,00 €,β.     Ένα (1) δάνειο για μελέτη / κατασκευή ΚΑΠΗ (2009), ποσού 600.000,00 €,γ.     Εννέα (9) δάνεια για συντηρήσεις / αναπλάσεις / επισκευές (2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006) συνολικού ποσού 3.394.513,00€,δ.     Οκτώ (8) δάνεια για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (2003, 2004, 2005, 2007, 2007, 2008, 2008, 2010) συνολικού ποσού 6.451.971,00€. 4ον. Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση των δανείων του κ. Νικολάου, καθίσταται σαφές ότι ελάχιστα από αυτά (μόνο τρία) συνήφθησαν για παραγωγικούς σκοπούς και για επενδύσεις. Τα περισσότερα συνήφθησαν για συντηρήσεις / αναπλάσεις / επισκευές (!!!) και για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (!!!), πράγμα που είναι απαράδεκτο και, συνεπώς, καταδικαστέο. Γιατί, είναι λογικό να δανείζεσαι για παραγωγικούς σκοπούς και για επενδύσεις (αγορά οικοπέδων, κατασκευή ΚΑΠΗ ή Δημαρχείου κλπ που θα τα χαίρονται και οι επόμενες γενιές), είναι όμως απαράδεκτο να δανείζεσαι για να εξοφλείς τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου (!!!), τις οποίες πρέπει να εξοφλείς από τα θεσμοθετημένα έσοδα του Δήμου.    5ον. Το έτος 2010 (τελευταίο έτος της δημαρχίας Νικολάου), το Δήμο Χολαργού βάραιναν είκοσι δύο (22) δάνεια, τα οποία είχαν συναφθεί :α. τέσσερα (4) επί δημαρχίας Σκούρτη (20 χρόνια Δήμαρχος) καιβ. δεκαοκτώ (18) επί δημαρχίας Νικολάου (8 χρόνια Δήμαρχος)και για τα οποία ο Δήμος Χολαργού κατέβαλε (τοκοχρεωλυτικές δόσεις) τα ακόλουθα ποσά :α. 100.774,00 € για τα 4 δάνεια της δημαρχίας Σκούρτη,β. 1.186.106,00 € για τα 18 δάνεια της δημαρχίας Νικολάου.Επομένως είναι ανακριβής και παραπλανητικός ο ισχυρισμός του κ. Νικολάου ότι τα μισά δάνεια προήρχοντο από τη δημαρχία του κ. Σκούρτη, αφού αυτά ήσαν μόνο τέσσερα (4) ή το 18% των δανείων (και όχι το 50% όπως ισχυρίζεται ο κ. Νικολάου) και από πλευράς τοκοχρεωλυτικών δόσεων αποτελούσαν το 8,5% (το υπόλοιπο 91,5% ήσαν οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων Νικολάου). Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι όλα τα δάνεια της δημαρχίας Σκούρτη συνήφθησαν για παραγωγικούς σκοπούς και για επενδύσεις (ανέγερση δημαρχείου, κατασκευή ταρτάν γηπέδου Φανερωμένης, έργα κοινής ωφελείας) και όχι για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για την ιστορία σημειώνουμε ότι το 2010 το Δήμο Παπάγου βάραιναν πέντε (5) μόνο δάνεια και το σύνολο των τοκοχρεωλυτικών δόσεων που καταβλήθησαν γι’ αυτά ανήλθε στο ποσό των 148.183,00 €. Από αυτά τα πέντε (5) δάνεια, τα δύο (2) είχαν συναφθεί επί δημαρχίας κ. Πίτσας Λιάπη για την αγορά του Δημαρχείου Παπάγου (συνολικού ποσού 440.204,00 €) και τα τρία (3) συνήφθησαν κατά τα 16 έτη της δημαρχίας  Βασ. Ξύδη για την κατασκευή πεζοδρόμων και την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (συνολικού ποσού 633.608,00 €).    6ον. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ενιαίος Δήμος Παπάγου – Χολαργού, το 2011 (πρώτο έτος του Καλλικρατικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού) επιβαρύνθηκε για την πληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για τα δάνεια που τον βαραίνουν με το ποσό του 1.464.264,00 €. Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής :- 1.215.307,00 € για τα 18 δάνεια Νικολάου (Χολαργού),- 100.774,00 € για τα 4 δάνεια Σκούρτη (Χολαργού), - 50.410,00 € για τα 2 δάνεια Λιάπη (Παπάγου),- 97.773,00 € για τα 3 δάνεια Ξύδη (Παπάγου). 7ον. Τα δεκαοκτώ (18) δάνεια που κληροδότησε ο κ. Νικολάου στο νέο Δήμο Παπάγου – Χολαργού και στη δημοτική αρχή Βασίλη Ξύδη δεν είναι τα μόνα χρέη που άφησε φεύγοντας. Άφησε και 1132 ανεξόφλητα τιμολόγια (!!!) από προμήθειες, έργα, αγορές κλπ. Γι’ αυτά τα τιμολόγια η δημοτική αρχή του Βασίλη Ξύδη καλείται να καταβάλει το συνολικό ποσό των 3.271.544,00 €. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :Ας μην επαίρεται, επομένως, ο κ. Νικολάου για την οικονομική πολιτική που εφάρμοσε την 8ετία της δημαρχίας του γιατί αυτή ήταν σπάταλη, ανερμάτιστη και επιζημία για το Δήμο και τον αφήνει έκθετο στους Χολαργιώτες που τον εμπιστεύθηκαν. Και ας σταματήσει να θεωρεί ως επίτευγμα τα χρηματικά διάθεσιμα που υπήρχαν στη χρήση του 2010 (542.358,57 €) γιατί αυτό το ποσό είναι «ψίχουλα» συγκρινόμενο με τα χρέη που άφησε φεύγοντας.Ως προς τη διαχείριση της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Χολαργού (Α.Δ.Ε.Χ.) και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), οι οποίες διαλύθηκαν και είναι υπό εκκαθάριση, θα επανέλθουμε πολύ σύντομα με ακριβή στοιχεία, όταν αυτά οριστικοποιηθούν. Γιατί και αυτές οι διαχειρίσεις έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και οφείλουμε να τις γνωστοποιήσουμε στους συνδημότες μας. Με φιλικούς χαιρετισμούς Βασίλειος ΞύδηςΔήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
Δύο περιοχές του Χολαργού η Πλατεία Δημοκρατίας και ο Παράδρομος της Μεσογείων οδηγούνται σε μια μη αντιστρεπτή κατάσταση χρόνιας παρακμής εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της απερίγραπτης αδιαφορίας της Διοίκησης Ξύδη. Η Πλατεία Δημοκρατίας σχεδιάστηκε εξαρχής, ώστε να συνδυάζει την ύπαρξη τοπικής αγοράς και μόνιμης κατοικίας. Η λειτουργία της τοπικής αγοράς είναι συνυφασμένη με την επιβίωση της Πλατείας. Στα προηγούμενα χρόνια χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία εξαιτίας λαθών και παραλείψεων για ουσιαστική ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και αναβάθμιση της περιοχής. Υπήρξε μια προβληματική μελέτη ανάπλασης επί Διοίκησης Σκούρτη. Το έργο ολοκληρώθηκε επί Διοίκησης Νικολάου και χαρακτηριζόταν από κάποιες αδυναμίες. Χαρακτηριστική περίπτωση ο δρόμος της πλατείας που σχεδιάστηκε ως ήπιας κυκλοφορίας και θα επέτρεπε την κυκλοφορία μόνο σε επιβατηγά Ι.Χ.. Έτσι καλύφθηκε με πλάκες και όχι κυβόλιθους, που δεν αντέχουν το βάρος των φορτηγών, που τροφοδοτούν συνεχώς το ταχυδρομείο και το κρεοπωλείο της πλατείας. Η εικόνα της καθίζησης του οδοστρώματος παρά τις συνεχείς επιδιορθώσεις οφείλεται στον αρχικό λανθασμένο σχεδιασμό. Ουδέποτε υπήρξε ουσιαστική συζήτηση και καταλογισμός ευθυνών για αυτή την σοβαρή αβλεψία. Το σύνολο των παρεμβάσεων στους γειτονικούς δρόμους κρίνεται ανεπαρκές: Η πεζοδρόμηση της Μέτωνος παραμένει δυσλειτουργική λόγω του μη σεβασμού της απαγόρευσης της διαμπερούς κυκλοφορίας. Δεν παραβλέπω ότι είναι όμορφη από αρχιτεκτονικής άποψης και επιτυχημένη σε ότι αφορά την βελτίωση του αστικού πρασίνου, όντας το μόνο σημείο στον δήμο όπου εφαρμόσθηκε η ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων με πρασιές πολυκατοικιών δίνοντας ένα χρηστικό ενιαίο σύνολο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η αβλεψία της μελέτης ως προς την δημιουργία της τελικής επιφάνειας με σταμπωτό σκυρόδεμα, την στιγμή όπου είναι γνωστό ότι η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται σε δρόμους, αφού διαρκώς παρουσιάζονται ανάγκες εκσκαφών λόγω δικτύων. Η ανάπλαση της οδού Υμηττού από την Λ. Μεσογείων έως την πλατεία, αν και γενικά πετυχημένη, επισκιάζεται από το πλήθος των πλακών που έχουν ξεκολλήσει από το τσιμεντένιο υπόστρωμα και τρεμοπαίζουν στο βάδισμα είτε λόγω των κακοτεχνιών κατά την κατασκευή τους ή της ανύπαρκτης συντήρησης έκτοτε. Η ανάπλαση της Βουτσινά παραμένει στα χαρτιά. Η αδυναμία βαδισημότητας σε ορισμένα εκ των πεζοδρομίων που οδηγούν στην Πλατεία. Χαρακτηριστική περίπτωση η οδός Ασπασίας όπου ο πεζός υποχρεωτικά περπατάει στο οδόστρωμα. Η αδυναμία πρόσβασης της Πλατείας με ποδήλατο. Αν και η αδυναμία Στάθμευσης ήταν προφανής και η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης (Parking) προεκλογική δέσμευση εδώ και 15 χρόνια, οι καθυστερήσεις ήταν ανεπίτρεπτες. Η ανυπαρξία κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας για το Parking δημιουργούν ακόμη και σήμερα αναπάντητα ερωτήματα: Είναι όντως απαραίτητο ένα Parking μετά την δραματική συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης; Θα οδηγήσει σε ανάκαμψη ή σε περαιτέρω συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης αφού στην διάρκεια κατασκευής του για 18 μήνες τουλάχιστον τα προβλήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, θορύβου και ρύπανσης θα οξυνθούν; Για πόσες θέσεις μιλάμε, αφού ένα άδειο και μη βιώσιμο οικονομικά Parking θα οξύνει παρά θα αμβλύνει τα προβλήματα; Η έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την Πλατεία ήταν εμφανής όλα αυτά τα χρόνια. Ανεπαρκής ηλεκτροφωτισμός, κατεστραμμένες παιχνιδοκατασκευές της παιδικής χαράς, κακόγουστα graffiti, το κλείσιμο του Κ.Ε.Π., η ανυπαρξία σημαντικών πολιτιστικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που θα προσέλκυαν τον κόσμο, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, παράνομη κατάληψη θέσεων Parking από τοπικούς παράγοντες, όλα αυτά οδήγησαν σε σταδιακό μαρασμό της Πλατείας. Οι οικογένειες σταμάτησαν να επισκέπτονται την παιδική χαρά. Οι καταγγελίες για παραβατικότητα πληθαίνουν. Η σημερινή εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ημέρες Χριστουγέννων: εγκατάλειψη, βρωμιά, ακαθαρσίες κατοικίδιων, ξενοίκιαστα μαγαζιά, παντελής έλλειψη έστω και ενός Χριστουγεννιάτικου στολιδιού, καμία προσπάθεια για δημιουργία εορταστικού κλίματος. Μια τέτοια εικόνα μιζέριας που δημιουργεί συναισθήματα κατάθλιψης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση δίνει δυστυχώς και το τελειωτικό χτύπημα σε μια τοπική αγορά που αργοπεθαίνει. Αν και οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης για το θέμα του Parking έδωσαν κάποιες ελπίδες, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο απέδειξε ότι ξεκινάμε και πάλι από το μηδέν. Κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του προβλήματος. Ο Δήμαρχος δημοσίως θεωρεί την Πλατεία Δημοκρατίας ως μια αναβαθμισμένη περιοχή, επικροτεί τον πρώην Δήμαρχο, κάτι που κάνει σπάνια, για την κατάσταση της Πλατείας που παρέδωσε και με επιπλήττει για την παραπάνω κριτική. Δύο καθοριστικά ερωτήματα και συγκρίσεις δείχνουν την στάση της νέας Διοίκησης: Γιατί δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ φέτος για την Πλατεία της Δημοκρατίας, ούτε καν για την συντήρηση της; Είναι προκλητική η άνιση κατανομή κονδυλίων. Προβλέπουμε φέτος τον ηλεκτροφωτισμό του Νοτιοδυτικού τμήματος της Πλατείας Αγ. Γεωργίου, που βρίσκεται σε μια από τις πλέον αναβαθμισμένες περιοχές του Παπάγου, με κόστος από ιδίους πόρους 105.000 €. Αντιστοίχως, μηδενική είναι η πρόβλεψη κονδυλίων για την Πλατεία Δημοκρατίας. Κινδυνεύει άραγε η Πλ. Αγ. Γεωργίου με γκετοποίηση και εγκατάλειψη όπως η Πλ. Δημοκρατίας; Γιατί δεν λειτουργούμε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην Ασπασίας; Το Κ.Ε.Π. Παπάγου στην Ελλησπόντου όπως και το αντίστοιχο Κ.Ε.Π. Χολαργού στην Ασπασίας στην Πλ. Δημοκρατίας σταμάτησαν να λειτουργούν πρόσφατα λόγω ελλείψεως προσωπικού. Το Κ.Ε.Π. της Ελλησπόντου εξυπηρετεί μόνο τους περιοίκους, ενώ το Κ.Ε.Π. της Ασπασίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ημερησίων δραστηριοτήτων των πολιτών λόγω της γειτνίασης με την Λ. Μεσογείων, τις τράπεζες, την ΔΟΥ και το ΙΚΑ. Η διακοπή λειτουργίας του Κ.Ε.Π. στην Πλ. Δημοκρατίας ήταν ένα καίριο χτύπημα για την περιοχή. Η Διοίκηση του Δήμου μας παρά τη στενότητα σε υπαλληλικό προσωπικό θα διαθέσει υπαλλήλους και έτσι το Κ.Ε.Π. Παπάγου θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά. Γιατί δεν έδειξε την αντίστοιχη ευαισθησία για το Κ.Ε.Π. Χολαργού στην Πλ. Δημοκρατίας; Άραγε είχε την ίδια ανάγκη ενίσχυσης της επισκεψιμότητας η Ελλησπόντου στον Παπάγο ή η Ασπασίας στον Χολαργό; Μήπως όλα αυτά εντάσσονται απλά στην πλήρη αδιαφορία της διοίκησης για την Δημοτική Κοινότητα Χολαργού; Τόσο οι προηγούμενες Διοικήσεις όσο και η τωρινή δεν έχουν δείξει τον απαραίτητο ζήλο για την αναβάθμιση της Πλ. Δημοκρατίας και την τόνωση της Τοπικής Αγοράς. Ειδικά η νέα Δημοτική αρχή θα πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Δεν αρκούν η κάρτα του Δημότη και οι παραινέσεις υποστήριξης της Τοπικής Αγοράς. Χρειάζονται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και άμεση επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων της Πλατείας. Ειδάλλως η πορεία προς την εγκατάλειψη, γκετοποίηση, περιθωριοποίηση και ερήμωση θα είναι μη αντιστρεπτή, εκτός φυσικά αν αυτό είναι το ζητούμενο… Γιάννης Κεχρής Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου - Χολαργού «Πλατεία Δημοκρατίας: Ώρα Μηδέν» Δύο περιοχές του Χολαργού η Πλατεία Δημοκρατίας και ο Παράδρομος της Μεσογείων οδηγούνται σε μια μη αντιστρεπτή κατάσταση χρόνιας παρακμής εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της απερίγραπτης αδιαφορίας της Διοίκησης Ξύδη. Η Πλατεία Δημοκρατίας σχεδιάστηκε εξαρχής, ώστε να συνδυάζει την ύπαρξη τοπικής αγοράς και μόνιμης κατοικίας. Η λειτουργία της τοπικής αγοράς είναι συνυφασμένη με την επιβίωση της Πλατείας. Στα προηγούμενα χρόνια χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία εξαιτίας λαθών και παραλείψεων για ουσιαστική ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και αναβάθμιση της περιοχής. Υπήρξε μια προβληματική μελέτη ανάπλασης επί Διοίκησης Σκούρτη. Το έργο ολοκληρώθηκε επί Διοίκησης Νικολάου και χαρακτηριζόταν από κάποιες αδυναμίες. Χαρακτηριστική περίπτωση ο δρόμος της πλατείας που σχεδιάστηκε ως ήπιας κυκλοφορίας και θα επέτρεπε την κυκλοφορία μόνο σε επιβατηγά Ι.Χ.. Έτσι καλύφθηκε με πλάκες και όχι κυβόλιθους, που δεν αντέχουν το βάρος των φορτηγών, που τροφοδοτούν συνεχώς το ταχυδρομείο και το κρεοπωλείο της πλατείας. Η εικόνα της καθίζησης του οδοστρώματος παρά τις συνεχείς επιδιορθώσεις οφείλεται στον αρχικό λανθασμένο σχεδιασμό. Ουδέποτε υπήρξε ουσιαστική συζήτηση και καταλογισμός ευθυνών για αυτή την σοβαρή αβλεψία. Το σύνολο των παρεμβάσεων στους γειτονικούς δρόμους κρίνεται ανεπαρκές: Η πεζοδρόμηση της Μέτωνος παραμένει δυσλειτουργική λόγω του μη σεβασμού της απαγόρευσης της διαμπερούς κυκλοφορίας. Δεν παραβλέπω ότι είναι όμορφη από αρχιτεκτονικής άποψης και επιτυχημένη σε ότι αφορά την βελτίωση του αστικού πρασίνου, όντας το μόνο σημείο στον δήμο όπου εφαρμόσθηκε η ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων με πρασιές πολυκατοικιών δίνοντας ένα χρηστικό ενιαίο σύνολο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η αβλεψία της μελέτης ως προς την δημιουργία της τελικής επιφάνειας με σταμπωτό σκυρόδεμα, την στιγμή όπου είναι γνωστό ότι η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται σε δρόμους, αφού διαρκώς παρουσιάζονται ανάγκες εκσκαφών λόγω δικτύων. Η ανάπλαση της οδού Υμηττού από την Λ. Μεσογείων έως την πλατεία, αν και γενικά πετυχημένη, επισκιάζεται από το πλήθος των πλακών που έχουν ξεκολλήσει από το τσιμεντένιο υπόστρωμα και τρεμοπαίζουν στο βάδισμα είτε λόγω των κακοτεχνιών κατά την κατασκευή τους ή της ανύπαρκτης συντήρησης έκτοτε. Η ανάπλαση της Βουτσινά παραμένει στα χαρτιά. Η αδυναμία βαδισημότητας σε ορισμένα εκ των πεζοδρομίων που οδηγούν στην Πλατεία. Χαρακτηριστική περίπτωση η οδός Ασπασίας όπου ο πεζός υποχρεωτικά περπατάει στο οδόστρωμα. Η αδυναμία πρόσβασης της Πλατείας με ποδήλατο. Αν και η αδυναμία Στάθμευσης ήταν προφανής και η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης (Parking) προεκλογική δέσμευση εδώ και 15 χρόνια, οι καθυστερήσεις ήταν ανεπίτρεπτες. Η ανυπαρξία κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας για το Parking δημιουργούν ακόμη και σήμερα αναπάντητα ερωτήματα: Είναι όντως απαραίτητο ένα Parking μετά την δραματική συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης; Θα οδηγήσει σε ανάκαμψη ή σε περαιτέρω συρρίκνωση της εμπορικής κίνησης αφού στην διάρκεια κατασκευής του για 18 μήνες τουλάχιστον τα προβλήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, θορύβου και ρύπανσης θα οξυνθούν; Για πόσες θέσεις μιλάμε, αφού ένα άδειο και μη βιώσιμο οικονομικά Parking θα οξύνει παρά θα αμβλύνει τα προβλήματα; Η έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την Πλατεία ήταν εμφανής όλα αυτά τα χρόνια. Ανεπαρκής ηλεκτροφωτισμός, κατεστραμμένες παιχνιδοκατασκευές της παιδικής χαράς, κακόγουστα graffiti, το κλείσιμο του Κ.Ε.Π., η ανυπαρξία σημαντικών πολιτιστικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που θα προσέλκυαν τον κόσμο, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, παράνομη κατάληψη θέσεων Parking από τοπικούς παράγοντες, όλα αυτά οδήγησαν σε σταδιακό μαρασμό της Πλατείας. Οι οικογένειες σταμάτησαν να επισκέπτονται την παιδική χαρά. Οι καταγγελίες για παραβατικότητα πληθαίνουν. Η σημερινή εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ημέρες Χριστουγέννων: εγκατάλειψη, βρωμιά, ακαθαρσίες κατοικίδιων, ξενοίκιαστα μαγαζιά, παντελής έλλειψη έστω και ενός Χριστουγεννιάτικου στολιδιού, καμία προσπάθεια για δημιουργία εορταστικού κλίματος. Μια τέτοια εικόνα μιζέριας που δημιουργεί συναισθήματα κατάθλιψης σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση δίνει δυστυχώς και το τελειωτικό χτύπημα σε μια τοπική αγορά που αργοπεθαίνει. Αν και οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης για το θέμα του Parking έδωσαν κάποιες ελπίδες, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο απέδειξε ότι ξεκινάμε και πάλι από το μηδέν. Κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του προβλήματος. Ο Δήμαρχος δημοσίως θεωρεί την Πλατεία Δημοκρατίας ως μια αναβαθμισμένη περιοχή, επικροτεί τον πρώην Δήμαρχο, κάτι που κάνει σπάνια, για την κατάσταση της Πλατείας που παρέδωσε και με επιπλήττει για την παραπάνω κριτική. Δύο καθοριστικά ερωτήματα και συγκρίσεις δείχνουν την στάση της νέας Διοίκησης: Γιατί δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ φέτος για την Πλατεία της Δημοκρατίας, ούτε καν για την συντήρηση της; Είναι προκλητική η άνιση κατανομή κονδυλίων. Προβλέπουμε φέτος τον ηλεκτροφωτισμό του Νοτιοδυτικού τμήματος της Πλατείας Αγ. Γεωργίου, που βρίσκεται σε μια από τις πλέον αναβαθμισμένες περιοχές του Παπάγου, με κόστος από ιδίους πόρους 105.000 €. Αντιστοίχως, μηδενική είναι η πρόβλεψη κονδυλίων για την Πλατεία Δημοκρατίας. Κινδυνεύει άραγε η Πλ. Αγ. Γεωργίου με γκετοποίηση και εγκατάλειψη όπως η Πλ. Δημοκρατίας; Γιατί δεν λειτουργούμε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην Ασπασίας; Το Κ.Ε.Π. Παπάγου στην Ελλησπόντου όπως και το αντίστοιχο Κ.Ε.Π. Χολαργού στην Ασπασίας στην Πλ. Δημοκρατίας σταμάτησαν να λειτουργούν πρόσφατα λόγω ελλείψεως προσωπικού. Το Κ.Ε.Π. της Ελλησπόντου εξυπηρετεί μόνο τους περιοίκους, ενώ το Κ.Ε.Π. της Ασπασίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ημερησίων δραστηριοτήτων των πολιτών λόγω της γειτνίασης με την Λ. Μεσογείων, τις τράπεζες, την ΔΟΥ και το ΙΚΑ. Η διακοπή λειτουργίας του Κ.Ε.Π. στην Πλ. Δημοκρατίας ήταν ένα καίριο χτύπημα για την περιοχή. Η Διοίκηση του Δήμου μας παρά τη στενότητα σε υπαλληλικό προσωπικό θα διαθέσει υπαλλήλους και έτσι το Κ.Ε.Π. Παπάγου θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά. Γιατί δεν έδειξε την αντίστοιχη ευαισθησία για το Κ.Ε.Π. Χολαργού στην Πλ. Δημοκρατίας; Άραγε είχε την ίδια ανάγκη ενίσχυσης της επισκεψιμότητας η Ελλησπόντου στον Παπάγο ή η Ασπασίας στον Χολαργό; Μήπως όλα αυτά εντάσσονται απλά στην πλήρη αδιαφορία της διοίκησης για την Δημοτική Κοινότητα Χολαργού; Τόσο οι προηγούμενες Διοικήσεις όσο και η τωρινή δεν έχουν δείξει τον απαραίτητο ζήλο για την αναβάθμιση της Πλ. Δημοκρατίας και την τόνωση της Τοπικής Αγοράς. Ειδικά η νέα Δημοτική αρχή θα πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Δεν αρκούν η κάρτα του Δημότη και οι παραινέσεις υποστήριξης της Τοπικής Αγοράς. Χρειάζονται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και άμεση επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων της Πλατείας. Ειδάλλως η πορεία προς την εγκατάλειψη, γκετοποίηση, περιθωριοποίηση και ερήμωση θα είναι μη αντιστρεπτή, εκτός φυσικά αν αυτό είναι το ζητούμενο… Γιάννης Κεχρής Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου - Χολαργού
Στις 23/12/2011 και ώρα 10:30 πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στον εκθεσιακό χώρο του δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού. Η προσέλευση ήταν αθρόα και  ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε γιορτή εκτός του νηπιαγωγείου χάριν της μεγάλης προσπάθειας που καταβλήθηκε από την διέυθυνση, τις δασκάλες, τον σύλλογο και όλους τους γονείς και κηδεμόνες. Η γιορτή περιελάμβανε θεατρικό με επίκαιρο εορταστικό θέμα με συμμετοχή όλων των παιδιών, δώρα για όλα τα παιδία, καθώς και εορταστικό μπουφέ με πλούσια εδέσματα, λιχουδιές φτιαγμένα από τις μαμάδες των παιδιών, καθώς και χορηγίες από τοπικές επιχειρήσεις. Η γιορτή είχε μεγάλη επιτυχία, όλοι περάσαμε καλά και ανταλλάξαμε ευχές αγάπης, ειρήνης και ομόνοιας. Ευχαριστούμε πολύ την δημοτική αρχή και τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την δωρεάν διάθεση της αίθουσας και την βοήθεια από τους υπαλλήλους του δήμου, το ζαχαροπλαστείο ‘ΣΠΑΝΟΣ’ στη υμηττού, την PIZZA FAN και τα μικρογέυματα ΓΡΗΓΟΡΗΣ. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ το αξίζουν τα παιδιά μας που μας χαρίζουν στιγμές χαράς και ευτυχίας ειδικότεερα αυτές τις άγιες μέρες! Η ευχή μου είναι μέσα στα προβλήματα που περνάνε, αυτό να μας φέρει όλους πιο κοντά, να σταματήσουν οι αντιπαλότητες και τα μίση και να δημιουργηθούν σχέσεις αγάπης, φιλίας και ανιδιοτελούς συνεργασίας. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Με εκτίμηση Δημήτρης Αζακίδης Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού
Να πως κατάντησε η σημερινή Δημοτική Αρχή και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης: Υπαίθριο χώρο στάθμευσης φορτηγών. Και δεν σταθμεύει οποιοδήποτε φορτηγό αλλά του κέτερινγκ SAMARTZIS που συνήθως αναλαμβάνει τις δεξιώσεις στον εν λόγω χώρο και μάλιστα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Σας λέει κάτι αυτό Κε Πανούση Πρόεδρε του Συνδέσμου Παλαιών Παπαγιωτών; Κάποτε μία τοπική εφημερίδα, στο τεύχος της Δεκέμβριος 2008 – Ιανουάριος 2009, διαμαρτυρόταν όταν ένα φορτηγό του ανωτέρου κέτερινγκ ήταν σταθμευμένο επάνω στο πεζοδρόμιο επί της οδού Στρ. Παπάγου απέναντι από το Μεγάλο Πάρκο τώρα σιωπά για πιο λόγο; Είμαι όλη μου τη ζωή κάτοικος του Δήμου Παπάγου και ονομάζομαι Μαρία Γράψα και αισθάνομαι υποχρεωμένη να καταγγέλλω όλες αυτές τις αθλιότητες που γίνονται σε βάρος του Ι. Ν. Αγίας Σκέπης.  
Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου  από τις 11:00 μ.μ. έως τις 4:30 π.μ. πάμε στο My Place για ένα ξέφρενο πάρτυ! Το διοργανώνουν οι  Μιχάλης Υφαντής και Κωνσταντίνος Κίντζιος! Να είστε όλοι εκεί!
Σελίδα 419 από 432

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.