Μακεδονές-Θράκες:Tο Άγαλμα του Μ.Αλεξάνδρου, Ο Δήμος ,Ο Δωρητής και, Ο ¨Παρατηρήτης¨.....

Φεβ 20, 2012
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 19 Φεβρουαρίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μακεδόνων & Θρακών Παπάγου-Χολαργού συνήλθε και εξέτασε σε όλη την έκταση το ιστορικό και την εξέλιξη που υπήρξε σχετικά με τον ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συνέταξε λεπτομερές πρακτικό (10/2/12), αντίγραφο του οποίου θα δοθεί στον Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού και τον δωρητή κ. Μπάμπη Στάικο. Συνοπτικά, το περιεχόμενο του Πρακτικού έχει ως εξής; Ο ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου δωρίθηκε προ έτους στον Σύνδεσμο από τον συνδημότη μας κ. Μπάμπη Στάικο, προκειμένου, με τη σειρά μας, να τον δωρίσουμε στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Ο Δήμος απεδέχθη τον ανδριάντα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 122/28-4-2011, και αναμενόταν ο τελικός καθορισμός της θέσεώς του. Ο Σύνδεσμος μας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να τιμηθούν τόσο ο Αλέξανδρος όσο και ο Φίλιππος. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο 2010, τοποθετήθηκε στον τότε Δήμο Παπάγου, με την οικονομική συνδρομή του κ. Μπάμπη Στάικου, ο ανδριάντας του Φιλίππου Β’, ο πρώτος στην Αττική. Από τα τέλη του 2010 ξεκίνησε η προσπάθεια για την τοποθέτηση του ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του πρώτου στην πρωτεύουσα της Χώρας, κάτι που αποτελεί αίτημα πανελλήνιο αλλά και αίτημα όλων των Μακεδόνων και γενικά όλων των Ελλήνων με εθνικές ευαισθησίες, απανταχού της Γης. Ωστόσο, οι αρνητικές αντιδράσεις διαφόρων πλευρών, η προσπάθεια εκμετάλλευσης του ανδριάντα για μικρο-τοπικιστικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, η προσπάθεια κάποιων να οικειοποιηθούν τη πρωτοβουλία μας, καθώς και οι πολλές ανακρίβειες που ακούστηκαν και γράφηκαν τον τελευταίο καιρό, οδήγησαν την όλη υπόθεση σε αδιέξοδο. Παράλληλα υπήρξε και πρόβλημα ως προς την απόδοση της μορφής του Αλεξάνδρου από την γλύπτρια, σε αντίθεση προς ότι αρχικώς απεδέχθη ο Σύνδεσμός μας. Ειδικότερα: Ως προς την μορφή και παρουσίαση του Αλεξάνδρου: Σύμφωνα με τα αρχικώς συμφωνηθέντα, το ΔΣ του Συνδέσμου απεδέχθη ότι ο Αλέξανδρος θα παρίσταται με θώρακα και σάρισα.  Τούτο σαφώς αναγράφεται και στην από 20/1/2011 επιστολή του κ. Μ. Στάικου προς τον Σύνδεσμο, με την οποία προσέφερε τον ανδριάντα, ότι «ο Αλέξανδρος θα παρουσιάζεται έφιππος με οπλισμόν ο οποίος συνίσταται εις επί στήθους θώρακαν και μακρύ ακόντιον την ονομαστήν σάρισσαν». Επίσης, αναφέρεται και στο από 24/2/2011 έγγραφο του Συνδέσμου μας προς τον Δήμο, με το οποίο γνωρίζαμε την ανωτέρω προσφορά, και στο οποίο αναφέραμε ότι «ο Μέγας Αλέξανδρος θα παρίσταται έφιππος, σε στιγμή μάχης, φέροντας θώρακα και κρατώντας σάρισα». Τέλος, η Απόφαση 122/28-4-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με την οποία έγινε δεκτή η προσφορά του ανδριάντα, βασίστηκε στα δεδομένα του δικού μας εγγράφου σε ότι αφορά την μορφή και του αγάλματος. Ωστόσο, η φιλοτεχνηθείσα από την γλύπτρια μορφή και παρουσίαση του Αλεξάνδρου είναι διαφορετική από εκείνην που είχε γίνει αποδεκτή, εμφανίζουσα ένα νεαρό Αλέξανδρο χωρίς θώρακα και οπλισμό. Παρά ταύτα, το πρόβλημα αυτό είναι δυνατόν να αποκατασταθεί, σύμφωνα με τις προφορικές διαβεβαιώσεις που είχαμε τόσο με την γλύπτρια όσο και με τον δωρητή. Επιπλέον, η Επιτροπή Καλλιτεχνικής Κρίσης που συγκροτήθηκε με την ΑΠ 20648/17497/6-6-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – αποτελούμενη από δύο πρόσωπα του Δήμου και ένα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -  δεν προχώρησε μέχρι σήμερα στην ολοκλήρωση του έργου της και δεν συνέταξε το σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό αυτό είναι απαραίτητο ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την τελική απόφαση. Ως προς τις αντιδράσεις:           Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την προαναφερθείσα απόφαση αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία την δωρεά του ανδριάντα και καθόρισε καταρχήν μία θέση για την τοποθέτησή του, εν τούτοις συνεχίσθηκε η έκφραση αρνητικών αντιδράσεων εκ μέρους τοπικών εφημερίδων, δημοτικών συμβούλων και άλλων προσώπων. Οι αντιδράσεις αυτές οφείλονται κυρίως σε λόγους ιδεολογικών αντιλήψεων, τοπικιστικών συμφερόντων και πολιτικών ή άλλων αντιπαραθέσεων και σκοπιμοτήτων.           Χαρακτηριστικό των αντιδράσεων και της κωλυσιεργίας αποτελεί το γεγονός ότι το Τοπικό Συμβούλιο Χολαργού, ενώ συνεδρίασε προσφάτως προκειμένου να απαντήσει σε ερώτημα του Δημάρχου για την αποδοχή συγκεκριμένης θέσης του ανδριάντα εντός των ορίων του, η συζήτησε εξετράπη σε αντιπαράθεση για το αν θέλουν ή όχι τον ανδριάντα (που βεβαίως είχε γίνει αποδεκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο προ 9μήνου), με αποτέλεσμα να μη ληφθεί καμία απόφαση.           Ωστόσο, η κύρια και καταλυτική ενέργεια που οδήγησε σε αδιέξοδο, προκλήθηκε από τοπική εφημερίδα, η οποία ναι μεν καταρχήν υποστηρίζει την τοποθέτηση του ανδριάντα, αλλά οικειοποιούμενη την πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας και την δωρεά του κ. Μπάμπη Στάικου, χωρίς καμία ενημέρωσή μας, ξεκίνησε μια προσπάθεια προκειμένου να τοποθετηθεί ο ανδριάντας σε συγκεκριμένο σημείο του Χολαργού με παράλληλη μετονομασία της παρακείμενης οδού από «17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» σε «ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ». Την πρόταση αυτή μάλιστα υποστήριξε με τη συλλογή 250 υπογραφών, ανακοινώνοντας δια της εφημερίδας και του διαδικτύου την πρόθεση για δυναμική υποστήριξή της.           Η πρόταση μετονομασίας της οδού προκάλεσε την έντονη αντίδραση κάποιων παρατάξεων και πολλών δημοτών, ενώ απειλήθηκε η δυναμική παρουσία ατόμων, ακόμη και από το κέντρο της Αθήνας, κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα ήταν, να θορυβηθεί η δημοτική αρχή, και τελικώς, υπό την πίεση των εξελίξεων αυτών,  ο δωρητής, με επιστολή του προς τον Δήμο να ανακοινώσει την απόφασή του «να αναβάλει επ’ αόριστον την προσφορά του Αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου και της τοποθέτησής του». Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και: Την μεγάλη εκδήλωση που οργανώσαμε στις 2 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, υπό την αιγίδα του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού, κατά την οποία ανακοινώθηκε, τόσο από τον Σύνδεσμο όσο και από τον δωρητή, σε Έλληνες και ξένους, η επικείμενη τοποθέτηση του πρώτου ανδριάντα του Αλεξάνδρου στην Αττική. Την εμμονή του συνόλου του μελών του Συνδέσμου μας αλλά και άλλων δημοτών στην αρχικώς συμφωνηθείσα μορφή και γενική εμφάνιση του Αλεξάνδρου, όπως είχε προταθεί από τον δωρητή και έγινε αποδεκτή από το ΔΣ του Συνδέσμου και τον Δήμο. Την πεποίθησή του Συνδέσμου ότι ο ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο ενότητας, σύμπνοιας και κοινωνικής συνοχής, και σε καμία περίπτωση αιτία διχασμού και αντιπαραθέσεων. Αποφάσισε ομοφώνως: α)    Απορρίπτει και καταδικάζει κάθε προσπάθεια τρίτων για πολιτική, τοπικιστική ή άλλης μορφής εκμετάλλευση της υπόθεσης του ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τις σύνδεσής της με άλλες επιδιώξεις και σκοπούς, β)    Εμμένει στην αρχικώς συμφωνηθείσα μορφή και εμφάνιση του Αλεξάνδρου και ζητά την παρέμβασή του δωρητή ώστε να αποδοθεί κατάλληλα από την γλύπτρια. γ)    Ζητά από τον δωρητή να αναθεωρήσει την απόφασή του για επ’ αόριστον αναβολή της δωρεάς, ώστε η τοποθέτηση του ανδριάντα να καταστεί γεγονός. δ)    Ζητά από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τον καθορισμό της θέσης τοποθέτησης του ανδριάντα, κατά τρόπον ώστε αυτή να ανταποκρίνεται προς το μέγεθος της προσωπικότητας του Αλεξάνδρου, να είναι προβεβλημένη και ευρύτατα ορατή. Ζητά επίσης την παροχή των αναγκαίων εγγυήσεων προς τον δωρητή προκειμένου να υλοποιηθεί η υπόσχεσή του για την προσφορά του Ανδριάντα.    ε)    Την συνέχιση των προσπαθειών του Συνδέσμου, με όλες τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της τοποθέτησης του ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για το ΔΣ του Συνδέσμου Μακεδόνων & Θρακών Παπάγου-Χολαργού Ο Πρόεδρος Δρ. Ιωάννης Παρίσης        
Κατηγορία Κοινωνικά
Τελευταία τροποποίηση στις %PM, %20 %476 %2012 %12:%Φεβ

Σχόλια αναγνωστών

Εφημερίδα

download print

Καιρός

EMAIL Επικοινωνίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.